Personer med emneord «Økonomisk historie»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Kristine Bruland Bruland, Kristine Professor +47-22857942 +47-91713939 kristine.bruland@iakh.uio.no Økonomisk historie, Industrihistorie, Historie
Bilde av Jonas Fossli Gjersø Gjersø, Jonas Fossli Postdoktor +4747751122 j.f.gjerso@iakh.uio.no Internasjonal historie, Slavehandel, Oljehistorie, Historie, Samtidshistorie, Imperiehistorie, Det britiske imperiet, øst-Afrika, Økonomisk historie
Bilde av Finn Erhard Johannessen Johannessen, Finn Erhard Professor +47-22856853 f.e.johannessen@iakh.uio.no Bedriftshistorie, Økonomisk historie, Historie, Tidlig moderne historie
Bilde av Even Lange Lange, Even +47-22856176 +47-95077051 even.lange@iakh.uio.no Moderne historie, Samtidshistorie, Skipsfart, Økonomisk historie, Historie
Bilde av Eirinn Larsen Larsen, Eirinn Førsteamanuensis +47-22857205 92226993 eirinn.larsen@iakh.uio.no Følelseshistorie, Moderne Historie, Historiografi, Teori og metode, Kjønnshistorie, Historie, Politisk historie, Kunnskapshistorie, Økonomisk historie
Bilde av Einar Lie Lie, Einar Professor 2285 7562 einar.lie@iakh.uio.no Økonomisk historie, Historie, Samtidshistorie, Økonomisk politikk, Næringslivshistorie, Bank- og pengehistorie
Bilde av Kim Christian Priemel Priemel, Kim Christian Førsteamanuensis +47-22857213 k.c.priemel@iakh.uio.no Historie, Samtidshistorie, Rettshistorie, Historisk teori og metode, økonomisk historie, Internasjonal historie
Bilde av Kristin Ranestad Ranestad, Kristin Postdoktor kristin.ranestad@iakh.uio.no global historie, økonomisk historie, Industrihistorie, Historie
Bilde av Eivind Thomassen Thomassen, Eivind Stipendiat +47-22856077 97717424 eivind.thomassen@iakh.uio.no økonomisk historie, lønnsdannelse, olje og gass, pengepolitikk, penger, lønnsoppgjør, olje- og gasspolitikk, Historie, trepartssamarbeid