Personer med emneord «Edisjonsfilologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand Førsteamanuensis +47-22854896 a.m.b.bjorkoy@iln.uio.no Edisjonsfilologi, Tekstkritikk, Norske forfattere, Barnelitteratur, Nordisk litteratur, Litteratur og litteraturvitenskap
Evensen, Nina Marie Forsker +47-22858687 +47-92060359 (mob) n.m.evensen@ibsen.uio.no Redaktør, Ibsen, Edisjonsfilologi
Janss, Christian Førsteamanuensis +47-22856871 christian.janss@ilos.uio.no Edisjonsfilologi, Tyskspråklig litteratur, Ibsen, Poesi, Oversettelse
Jørgensen, Jon Gunnar Professor i norrøn filologi +47-22857636 j.g.jorgensen@iln.uio.no Sagalitteratur, Norrøn filologi, Edisjonsfilologi, Tekstkritikk, Historiografi, Norrønt språk, Islandsk
Kleivane, Elise Forskar +47 22 85 71 15 + 47 917 84 239 elise.kleivane@iln.uio.no Sagaer, Religiøse tekster, Runer, Norrøn religion, Litteraturhistorie, Middelalderstudier, Epigrafikk, Innskrifter, Nordisk kultur og historie, Norrønt, Vikinger, Edisjonsfilologi, Språkhistorie, Translation Studies, Bokhistorie, Litteratur og litteraturvitenskap, Bokstavinnskrifter, Runologi
Lingscheid, Claudia Førstelektor +47-22856873 claudia.lingscheid@ilos.uio.no Tysk språk, Tysk litteratur, middelalderhåndskrifter, Middelalderstudier, Tysk, Edisjonsfilologi
Malm, Mats Professor II +47-22854255 mats.malm@ikos.uio.no nordisk litteratur, kulturarv, antiken, digital humaniora, litteraturvitenskap, edisjonsfilologi
Maravela, Anastasia Professor +47-22856843 anastasia.maravela@ifikk.uio.no Epos, Antikken, Papyrologi, Narrativanalyse, Antikkens medisin, Gresk, Edisjonsfilologi, Intertekstualitet, Lyrikk, Leksikografi, Klassiske språk, Semantikk
Ore, Christian-Emil Smith Førsteamanuensis +47-22856968 90117410 (mob) 90117410 c.e.s.ore@iln.uio.no Informsjonsarkitektur, Humanistisk informatikk, Edisjonsfilologi, Begrepsmodellering, Afrikanske språk, Ontologi, Tekstkoding, Digitial humaniora, Leksikografi
Ore, Espen Smith Overingeniør +47-22 858189 +47-913 907 48 / +30-695 555 0615 e.s.ore@iln.uio.no Digital Humaniora, Edisjonsfilologi, XML, Tekstdatabaser, Tekstkoding, Relasjonsdatabaser
Rockenberger, Annika Stipendiat +47 - 22 85 68 88 annika.rockenberger@ilos.uio.no Litteratur, Tysk litteratur, Litteraturvitenskap, Edisjonsfilologi, Digital Humaniora, Filosofi, Normativitet