Personer med emneord «Forskningspolitikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Aas, Solveig Seniorrådgiver +47-22858438 solveig.aas@admin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Forskningssamarbeid, Forskningsadministrasjon, Forskningspolitikk, Strategi, Analyse, Prioriterte land, USA, Russland, Peder Sather Center, Norwegian Centennial Chair
Aleksandersen, Arve Rådgiver +47-22856187 arve.aleksandersen@admin.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningspolitikk, forskningsresultater, Analyse, Evaluering, Rangeringer
Alm, Vibeke Seniorrådgiver +47-22856010 vibeke.alm@admin.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningspolitikk, Strategi, Tverrfakultære forskningsområder, Forskningssamarbeid, Forskningsinfrastruktur, Ekstern finansiering
Asdal, Kristin Professor +47-22841614 kristin.asdal@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier, Naturens politikk, Klimaendringer, Aktør-Nettverksteori, Ekspertise, Forskningspolitikk, Kunnskapsøkonomi, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Vitenskap og politikk
Gornitzka, Åse Forskningsprofessor + 47 22 85 60 36 ase.gornitzka@arena.uio.no Kunnskapens Europa, Utdanningspolitikk, Forskningspolitikk, Open method of coordination, Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU
Gulbrandsen, Magnus Professor +47-22841621 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Innovasjon, Universitet-industrirelasjoner og kommersialisering, Forskningspolitikk, Vitenskaps- og teknologihistorie
Johansen, Karen Crawshaw Seniorrådgiver +47-22858476 +47-97578028 (mob) k.c.johansen@admin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Forskningssamarbeid, Prioriterte land, Strategi, Forskningspolitikk, Forskningsadministrasjon
Pettersen, Pål Vegard Seniorrådgiver +47-22855968 +47-95835999 (mob) p.v.pettersen@admin.uio.no Strategi, Forskningspolitikk, Utdanningspolitikk
Reinertsen, Hilde Postdoktor +47-22841652 hilde.reinertsen@tik.uio.no Bioøkonomi, Fiskeoppdrett, Forskningspolitikk, Bistand, Evaluering, Energi, Kunnskapsoverføring, Historie, Vitenskaps- og teknologistudier, Dokumentanalyse
Rønningen, Magnus Otto Seniorrådgiver +47-22854170 m.o.ronningen@admin.uio.no Forskningsadministrasjon, Analyse, Statistikk, Forskningspolitikk, Forskningsresultater, Priser, Virksomhetsstyring
Sogner, Ingrid Seksjonssjef +47-22854465 +47-90663386 (mob) ingrid.sogner@medisin.uio.no Internasjonalt samarbeid, EU, Ekstern finansiering, Næringsliv, Innovasjon, Forskningspolitikk, Forskningsadministrasjon
Standal, Hege Rudi +47-22841649 h.r.standal@tik.uio.no Innovasjon, Forskningspolitikk, Forskningsledelse, Universitetsledelse
Thune, Taran Mari Professor +47-22841634 93069594 (mob) t.m.thune@tik.uio.no Innovasjon, Forskningspolitikk, Impact, Kunnskapsoverføring, Innovasjonssystemer