Personer med emneord «Innovasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Afshin, Parisa Stipendiat +47-22858326 parisa.afshin@iped.uio.no Pedagogikk, Innovasjon, Organisasjonsteori, Entreprenørskap
Andersen, Allan Dahl Forsker +47-22841615 allanda@tik.uio.no Innovasjon, Innovasjonssystemer, Energipolitikk, Infrastrukturer, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Klimautfordringer, Kunnskapsøkonomi
Bakkevold, Malena Avdelingsleder +47-22856279 +47-95750533 malena.bakkevold@admin.uio.no Ekstern finansiering, Satsinger, Innovasjon, Strategi, Ledelse
Bardolet, Clara Viñas Forsker +47-22841640 c.v.bardolet@tik.uio.no Innovasjon, Well-being, Kunnskapsøkonomi
Bye-Andersen, Are Seniorrådgiver +47-22856700 are.bye-andersen@admin.uio.no Arbeidsliv, Innovasjon, Alumni
Christophersen, Nils Damm Professor emeritus +47-22852406 +47-93496172 (mob) nilsch@ifi.uio.no open source, open science, innovasjon, entreprenørskap
Dick, Gunnar Seniorrådgiver +47-22858671 +47-40454144 (mob) gunnar.dick@mn.uio.no Livsvitenskap, forskningsadminstrasjon, innovasjon, Digitalt liv, Horisont 2020, EU, Bioteknologi, Nevrovitenskap, Biologi
Enger, Simen G. Ph.d.-kandidat simen.enger@tik.uio.no Innovasjon
Estensen, Monica Bring Seniorrådgiver +47-22845319 95961038 m.b.estensen@medisin.uio.no Forskningsformidling, Pressekontakt, Nettredaktør, Kommunikasjon, Internkommunikasjon, Nettpublisering, Innovasjon, Prosjektledelse, Scientia Fellows
Fagerberg, Jan Professor +47-22841610 jan.fagerberg@tik.uio.no Innovasjon
Gonzalez, Jakoba Sraml Stipendiat +47-22841660 j.s.gonzalez@tik.uio.no Innovasjon, Innovasjonsprosesser, Kreativitet, Innovasjon og kreativitet under vanskelige forhold
Grønning, Terje Professor +47-22855336 terje.gronning@iped.uio.no Arbeidslivslæring, Entreprenørskap, Innovasjon, Organisasjonsteori, Organisasjonsutvikling
Guillen-Royo, Monica Forsker +47-22841608 monica.guillen-royo@tik.uio.no Innovasjon
Gulbrandsen, Magnus Professor +47-22841621 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Innovasjon, Universitet-industrirelasjoner og kommersialisering, Forskningspolitikk, Vitenskaps- og teknologihistorie
Hallingby, Hanne Kristine Ph.d.-kandidat hannkhal@student.sv.uio.no Innovasjon
Hanson, Jens Forsker +47-22841635 jens.hanson@tik.uio.no Innovasjon, Energipolitikk, Innovasjonssystemer, Fornybar energi, Klimautfordringer, Kunnskapsøkonomi
Hjort, Ingrid Stipendiat +47-22841655 ingrid.hjort@econ.uio.no Samfunnsøkonomi, Politisk økonomi, Miljø og klima, miljø- og ressursforvaltning, Lobbyisme, Innovasjon, Grønn politisk tenkning, Teknologiutvikling
Holden, Erling Professor II +47-22858797 erling.holden@tik.uio.no Innovasjon
Kase, Eili Tranheim Førstelektor +47-22856545 e.t.kase@farmasi.uio.no Type 2 diabetes, Fedme, LXR, nye angrepspunkter for legemiddel, Innovasjon
Leunbach, Daniel Stipendiat +47 22840927 leunbach.daniel@sfe.uio.no Entreprenørskap, Innovasjon, Strategi
Lie, Christine Mee Stipendiat c.m.lie@tik.uio.no Innovasjon
Lindberg, Marie Byskov Stipendiat m.b.lindberg@tik.uio.no Innovasjon
Lingaas, Else Marie Permisjon e.m.lingaas@mn.uio.no Forskerutdanning, Innovasjon
Lüders, Marika Førsteamanuensis +47-22850415 marika.luders@media.uio.no Medier og kommunikasjon, Brukeropplevelser, HCI, Sosiale medier, Medieinnovasjon, Innovasjon, Teknologiutvikling
Mäkitie, Tuukka Stipendiat trmakiti@tik.uio.no Innovasjon, Innovasjonssystemer, Energi, klima
Nakkerud, Andreas Stipendiat 99493992 (mob) andreana@math.uio.no Statistikk, Optimering, Innovasjon, Big Data, Logikk, Matematisk Logikk, Data Science, OBDA, Knowledge Representation
Normann, Håkon Endresen Postdoktor +47-22845885 95142524 (mob) +47 951 42524 h.e.normann@tik.uio.no Innovasjon, Miljø og energi, Innovasjonspolitikk, Innovasjonssystemer, Energipolitikk, Klimautfordringer
Nykamp, Hilde +47-22841617 93285877 (mob) hildenyk@student.sv.uio.no Innovasjon, Innovasjonssystemer, Klimaendringer, Energipolitikk, Fornybar energi, Klimautfordringer
Pettersen, Lene Universitetslektor 41135061 lene.pettersen@media.uio.no Innovasjon, sosialantropologi, Samfunnsteori, Internett, Strategisk kommunikasjon, teknologi, Sosiale medier
Rolfsen Grønsund, Tor Universitetslektor II torrg@sfe.uio.no Entreprenørskap, Innovasjon, Digitalisering
Rongved, Pål Professor +47-22855024 +47-95700897 (mob) pal.rongved@farmasi.uio.no Organisk kjemi, antibiotikaresistens, Life Science, Innovasjon, Patent, Kontrastmidler, Proteaser, Sink, Aquaporiner, LXR
Rydland, Veslemøy Professor +47-22844776 veslemoy.rydland@iped.uio.no Pedagogikk, Minoritetsspråklige barn og unge, Språk og kommunikasjon, Leseforståelse og tekstbasert læring, Tospråklig utvikling, Rådgivning, Innovasjon, Sosioemosjonell utvikling
Santoalha, Artur Stipendiat +351 916 728 247 artur.santoalha@tik.uio.no Innovasjon
Schwabe, Henrik Stipendiat +47-22855675 henrik.schwabe@tik.uio.no Innovasjon
Silde, Jorulf Brøvig Miljøsjef – Eiendomsavdelingen +47 95720116 (mob) j.b.silde@admin.uio.no Energi, Samfunnsansvar, Miljø og bærekraft, Prosjektledelse, Grønt UiO, Organisasjonsutvikling, Kvalitetssystem, Strategi, Innovasjon, Internasjonalt samarbeid, Masterplan
Simensen, Erlend Osland Stipendiat e.o.simensen@tik.uio.no Innovasjon
Skogen, Kari-Elisabeth Vambeseth Ph.d.-kandidat k.e.v.skogen@tik.uio.no Innovasjon
Sogner, Ingrid Seksjonssjef +47-22854465 +47-90663386 (mob) ingrid.sogner@medisin.uio.no Internasjonalt samarbeid, EU, Ekstern finansiering, Næringsliv, Innovasjon, Forskningspolitikk, Forskningsadministrasjon
Standal, Hege Rudi +47-22841649 h.r.standal@tik.uio.no Innovasjon, Forskningspolitikk, Forskningsledelse, Universitetsledelse
Strøm-Andersen, Nhat Stipendiat +47-22845786 nhat.strom-andersen@tik.uio.no Innovasjon
Stølen, Svein Rektor +47-22856303 rektor@uio.no Livsvitenskap, materialer og energi, realfag, Innovasjon
Svennevik, Elisabeth M.C. Stipendiat +47-22841630 92660825 (mob) e.m.svennevik@tik.uio.no Innovasjon, Mobilitet
Thune, Taran Mari Professor +47-22841634 93069594 (mob) t.m.thune@tik.uio.no Innovasjon, Forskningspolitikk, Impact, Kunnskapsoverføring, Innovasjonssystemer
Tsouri, Maria Postdoktor maria.tsouri@tik.uio.no Innovasjon, Innovasjonssystemer
Vennebo, Kirsten Foshaug Førsteamanuensis +47-22857621 k.f.vennebo@ils.uio.no Utdanningsledelse, innovasjon, arbeidsplasslæring, skolelederutdanning, digitalisering
Wicken, Olav Professor +47-22841619 olav.wicken@tik.uio.no Innovasjon, Innovasjonssystemer, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Teknologi- og industrihistorie, Kunnskapsøkonomi, Klimautfordringer