Nettsider med emneord «Musikkteknologi»

Publisert 16. nov. 2017 09:11
Publisert 16. nov. 2017 09:11
Publisert 16. nov. 2017 09:11
Publisert 16. nov. 2017 09:10
Publisert 16. nov. 2017 09:10
Publisert 16. nov. 2017 09:10
Publisert 14. aug. 2017 11:04
Publisert 4. aug. 2017 11:27
Publisert 11. aug. 2016 12:28
Menneskelig mikrobevegelse i musikkpersepsjon og interaksjon
Publisert 4. juli 2016 11:09

Hvordan og hvorfor beveger vi oss til musikk? Prosjektet vil undersøke hvordan musikk påvirker det vi kan kalle mikrobevegelser, slik som de ørsmå bevegelsene vi ser når vi står stille.

Publisert 28. aug. 2012 21:33

Musikkteknologidagene arrangeres av Institutt for musikkvitenskap (UiO) og NoTAM, i tilknytning til ULTIMA.