Nettsider med emneord «Musikkteknologi»

Menneskelig mikrobevegelse i musikkpersepsjon og interaksjon
Publisert4. jul. 2016 11:09

Hvordan og hvorfor beveger vi oss til musikk? Prosjektet vil undersøke hvordan musikk påvirker det vi kan kalle mikrobevegelser, slik som de ørsmå bevegelsene vi ser når vi står stille.

Publisert17. mar. 2015 13:02
Musikkoding
Publisert5. sep. 2014 19:27

En kveld fylt med populærvitenskapelige foredrag om musikkteknologi, samt musikalske smakebiter og live-kode-jam.

Publisert8. nov. 2013 14:53

Årets utgave av Musikkteknologidagen(e) 2013 var i år viet en pågående SAK-prosess (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) om musikkteknologiens plass i høyere utdanning, forskning og utvikling i Norge. I denne sammenhengen definerer vi musikkteknologi bredt, som en samlebetegnelse for fagretninger hvor musikk og teknologi på forskjellig måte spiller sammen.

Publisert15. jun. 2010 15:00

Utgivelse fra FourMs-prosjektet.

Publisert8. okt. 2008 10:14
Publisert14. sep. 2005 00:00
Publisert14. sep. 2005 00:00
Publisert14. sep. 2005 00:00
Publisert13. sep. 2005 00:00
Publisert8. sep. 2005 00:00