Nettsider med emneord «Musikkteknologi»

Publisert 16. nov. 2017 09:11
Publisert 16. nov. 2017 09:11
Publisert 16. nov. 2017 09:11
Publisert 16. nov. 2017 09:10
Publisert 16. nov. 2017 09:10
Publisert 16. nov. 2017 09:10
Publisert 14. aug. 2017 11:04
Publisert 4. aug. 2017 11:27
Publisert 11. aug. 2016 12:28
Menneskelig mikrobevegelse i musikkpersepsjon og interaksjon
Publisert 4. juli 2016 11:09

Hvordan og hvorfor beveger vi oss til musikk? Prosjektet vil undersøke hvordan musikk påvirker det vi kan kalle mikrobevegelser, slik som de ørsmå bevegelsene vi ser når vi står stille.