Personer med emneord «dokumentasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Chepstow-Lusty, Lill-Ann Overingeniør +47-22859934 90681660 (mob) 004790681660 l.a.chepstow-lusty@khm.uio.no Dokumentasjon, Fotograf, Grunnlovsjubileet
Eek, Ann Christine +47-22859979 ace@extern.uio.no Dokumentasjon, Fotograf
Fotland, Margaret Louise Rådgiver +47-22856037 m.l.fotland@admin.uio.no Forskningsadministrasjon, Dokumentasjon, Analyse, Cristin, Open Access, Forskningsresultater, Forskningsdata, Åpne data, Norsk Vitenskapsindeks (NVI), Prosjektmodul, Datadeling, DBH
Helgeland, Kirsten Jensen Overingeniør +47-22859406 41508006 (mob) k.j.helgeland@khm.uio.no Dokumentasjon, Fotograf
Holte, Ellen C. Overingeniør +47-22859935 e.c.holte@khm.uio.no Dokumentasjon, Fotograf
Ore, Katrine Seniorrådgiver +47-22845517 katrine.ore@medisin.uio.no Rapportering, Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Analyse, Dokumentasjon, Forskningsdata, Datalagring, Datadeling, Regelverk, Kvalitetssystem, Forskningsetikk
Samdal, Magne Senioringeniør +47-22859378 90862202 (mob) 90862202 magne.samdal@khm.uio.no Arkeologi, GIS, Jernalder, Vikingtid, Dokumentasjon, Metodeutvikling
Uberg, Ulla Kurator - Universitetets kunstsamling +47-91145598 (mob) ulla.uberg@admin.uio.no Kunsthistorie, Kunstformidling, Kunstforvaltning, prosjektledelse, Dokumentasjon, kunst
Uleberg, Espen Senioringeniør +47-22859653 +47-90995091 espen.uleberg@khm.uio.no Dokumentasjon, Databaser, MUSIT
Vaalund, Anne Seniorkonsulent +47-22844247 anne.vaalund@muv.uio.no Museum, fotografier, databaser, historie, dokumentasjon, formidling, nettredaktør