Personer med emneord «nettredaktør»

Navn Telefon E-post Emneord
Aalby, Anita Rådgiver/Prosjektkoordinator 40484949 (mob) anita.aalby@medisin.uio.no Forskningsadministrasjon, forskningsgruppe, Nettredaktør
Andreassen, Ingvild Solberg Seniorrådgiver +47-22859928 +47-91649293 (mob) i.s.andreassen@khm.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, Sosial media, pedagogikk
Angelskår, Lene Rådgiver +47-22858231 lene.angelskar@tik.uio.no Nettredaktør, Studieadministrasjon, Timeplanlegging, Felles studentsystem FS, Vortex, ePhorte, Opptak
Arnøy, Camilla Seniorkonsulent +47-22859748 91347271 (mob) +47 91347271 camilla.arnoy@jus.uio.no Nettredaktør, Arrangementer, Innkjøp, HR-portal, Studieadministrasjon
Astrup, Christian Boe Seniorrådgiver +47-22842052 +47-93030015 (mob) c.b.astrup@nchr.uio.no Menneskerettigheter, Kommunikasjon, Forskningsformidling, Foto, Grafisk profil, Internkommunikasjon, Nettredaktør, Pressekontakt, Samfunnskontakt, Konferanser
Aune, Cecilie Seniorrådgiver +47-22844751 cecilie.aune@admin.uio.no Nettredaktør, Kommunikasjon
Badi, Diana Seniorrådgiver +47-92481889 diana.badi@admin.uio.no Strategi, Nettpublisering, Opplæring, Kommunikasjon, Nettredaktør
Berge, Eli Seniorrådgiver +47-22852497 +47-95924675 elibe@ifi.uio.no Nettredaktør, Kommunikasjon, Rekruttering, Forskningsformidling, Cristin
Bjørknes, Ida Marie Permisjon +47 22 85 86 41 +47 952 12 402 (mob) i.m.bjorknes@mn.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Nettpublisering, sosiale medier
Brennset, Marit Rådgiver +47-22840159 +47-95050638 (mob) marit.brennset@usit.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, Kommunikasjon, Opplæring, Prosjektledelse
Danielsen, Mads Andreas Seniorkonsulent +47-22858711 +47-47904759 m.a.danielsen@arena.uio.no Nettredaktør, Forskningsstøtte, Pressekontakt, Arrangementer, Impact, Kommunikasjon, Forskningsformidling
Elgvin, Tore Oldeide Kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør +47 48 00 60 56 t.o.elgvin@nhm.uio.no Forskningsformidling, Naturformidling, Foto, Video, Nettredaktør, Sosiale medier
Estensen, Monica Bring Seniorrådgiver +47-22845319 95961038 m.b.estensen@medisin.uio.no Forskningsformidling, Pressekontakt, Nettredaktør, Kommunikasjon, Internkommunikasjon, Nettpublisering, Innovasjon, Prosjektledelse, Scientia Fellows
Evans, Anna Kathinka Dalland Rådgiver +47-22845577 a.k.d.evans@astro.uio.no Forskningsformidling, Nettredaktør, Pressekontakt
Evensen, Camilla Eidsten Rådgiver +47-22856070 +47-90203552 (mob) c.e.evensen@admin.uio.no Nettpublisering, Opplæring, Kommunikasjon, Nettredaktør
Fagerbakk, Frode Seniorrådgiver +47-22851591 frode.fagerbakk@medisin.uio.no Felles studentsystem FS, TP, Nettpublisering, Nettredaktør, Studieadministrasjon
Gakkestad, Mari Seniorkonsulent +47-22859468 mari.gakkestad@econ.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Forskningsformidling, Nettredaktør, Cristin, Open Access
Giil, Elisabeth Førstekonsulent +47-22855890 elisagiil@math.uio.no Ekspedisjon, Eksamen, Bestillinger, Studieadministrasjon, Nettredaktør, klager, begrunnelser
Heesch, Christina Seniorrådgiver 92456870 (mob) 228 51 140 eller 924 56 870 christina.heesch@medisin.uio.no Nettredaktør, Kommunikasjon, Pressekontakt, Nettpublisering, Internkommunikasjon, Sosiale medier, Prosjektledelse
Helleve, Torstein Seniorrådgiver +47-22856819 torstein.helleve@medisin.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Nettredaktør
Holmesland, Hanne Seniorkonsulent +47-22923715 918 01765 hanne.holmesland@medisin.uio.no Kommunikasjon, forskningsformidling, pressekontakt, nettredaktør
Holsten, Hilde Hartmann Kommunikasjonsrådgiver +47-22858904 +47-95272751 (mob) h.h.holsten@sum.uio.no Arrangementer, Forskningsformidling, Cristin, Pressekontakt, Nettredaktør, Kommunikasjon, Internkommunikasjon
Jensen, Leif Erling Assisterende fakultetsdirektør 22852230 l.e.jensen@odont.uio.no Innkjøp, prosjektledelse, HMS, nettredaktør, HR-system
Johansen, Helene Seniorkonsulent +47-22856207 helene.johansen@admin.uio.no Utveksling, Nettredaktør, Nettpublisering, Felles studentsystem FS
Kanestrøm, Jorunn Rådgiver +47-22850050 +47-98808769 (mob) jorunn.kanestrom@jus.uio.no Kommunikasjons-rådgivning, Nettredaktør, Web, Forskningsformidling, EU-/NFR-søknader, Kommunikasjons-planer, Internkommunikasjon, Analyse, Kursutvikling
Kjekshus, Gyda E Seniorrådgiver +47-22840039 +47-41522136 (mob) g.e.kjekshus@usit.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, Kommunikasjon, Opplæring, Prosjektledelse
Kjeserud, Anniken Konstance Eid Rådgiver +47-22844765 +47-99707015 (mob) a.k.e.kjeserud@hf.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Nettpublisering, Internkommunikasjon, Forskningsformidling, Vortex, Sosiale medier
Kolaas, Anbjørg Rådgiver +47-22850505 97033535 (mob) 97033535 anbjorg.kolaas@medisin.uio.no Internkommunikasjon, Nettredaktør, Pressekontakt, Forskningsformidling, Nettpublisering, Foto, Grafisk design
Kringen, Stig Rådgiver +47-22857075 stig.kringen@admin.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, Kommunikasjon
Kristiansen, Eirin Seniorkonsulent +47-22854230 eirin.kristiansen@stv.uio.no Nettredaktør, Seminar, Undervisning, Evaluering, Undervisningskvalitet
Larsen, Tove Overingeniør +47-22856588 +47-97510240 (mob) tove.larsen@farmasi.uio.no Galenisk farmasi, Instrumentansvarlig, Nettredaktør
Lund, Anette Clason Rådgiver +47-22854593 a.c.lund@admin.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, Kommunikasjon, Internkommunikasjon
Lynnebakken, Hilde Rådgiver +47-22856426 +47-48205220 (mob) hilde.lynnebakken@fys.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Forskningsformidling, sosiale medier
Lynnebakken, Terje Rådgiver +47-22858607 terje.lynnebakken@admin.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, Kommunikasjon
Lørdahl, Anita Pedersen Seniorkonsulent +47-22844069 a.p.lordahl@ub.uio.no Bibliotek, Nettredaktør, Nettpublisering, Kurs
Marthinsen, Therese Næss Nettredaktør og kommunikasjonsansvarlig +47 - 22855334 +47 - 93020031 t.n.marthinsen@sosgeo.uio.no Web, Sosiale medier, Nettredaktør, Web editor, Kommunikasjon, Pressekontakt, Forskningsformidling
Melteig, Hanna Elina Kommunikasjonsrådgiver 90561361 (mob) 905 61 361 elina.melteig@ibv.uio.no kommunkasjonsrådgiver, media, Media contact, sosiale medier, nettredaktør, formidling, Pressekontakt
Milde, Svein Harald Rådgiver +47-22845103 91777591 s.h.milde@psykologi.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Pressekontakt, Internkommunikasjon, Nettpublisering, Nettredaktør
Norborg, Dina Rådgiver +47-22857714 90607331 dina.norborg@ub.uio.no Bibliotek, Kommunikasjon, Nettpublisering, Nettredaktør
Rosseland, Silje Marie Kile Seniorrådgiver +47-22845302 +47-45450053 (mob) siljer@medisin.uio.no Internkommunikasjon, Krisekommunikasjon, Strategisk kommunikasjon, Nettredaktør, Kommunikasjon, Profilering, Nettpublisering, Prosjektledelse, Forskningsformidling, Pressekontakt
Runde, Yngvil Osdal Studienettredaktør +47-22857723 y.o.runde@sv.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, Nettstatistikk, Vortex, Opplæring, Kommunikasjon
Samuel, Marianne I permisjon Nettredaktør, Bibliotek, Nettpublisering
Seland, Elisabeth Havsberg Rådgiver +47-22857221 elisabhh@math.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Cristin, EU, Nettredaktør, Alumnus
Selnes, Rune Senioringeniør +47-22850302 +47-93227079 (mob) rune.selnes@teologi.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, IT-tjenester, Lokal-IT, Sosiale medier
Semprini, Elisabeth Kolflaath Rådgiver +47-22859209 e.k.semprini@medisin.uio.no Nettpublisering, Nettredaktør, Forskningsformidling, Kommunikasjon, Medieovervåkning, Verneombud, LAMU
Skaatan, Marit Rådgiver +47-22856209 +47-99294357 (mob) marit.skaatan@admin.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Nettredaktør, Rådgivning
Skramstad, Tone Seniorrådgiver +47-22858646 +47-93092281 (mob) tone.skramstad@mn.uio.no Kommunikasjon, Studieadministrasjon, Nettredaktør, Prosjektledelse, Utredninger, Analyse
Smestad, Trine Rådgiver +47-22858112 trine.smestad@uv.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Nettredaktør, Web, forskningsformidling, prosjektledelse
Sollund, Marte Nettredaktør +47-22841603 93432537 (mob) marte.sollund@sv.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Nettredaktør, Nettstatistikk, Sosiale medier, Vortex, Opplæring
Strømsheim, Gro Seniorkonsulent +47-22854845 +47 92 02 94 53 gro.stromsheim@sai.uio.no Kommunikasjon, pressekontakt, nettredaktør, forskningsformdling
Stämpfli, Suzanne-Ann Seniorrådgiver +47-22858635 s.a.stampfli@admin.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, Kommunikasjon
Stølan, Linn Kristin Seniorrådgiver +47-22854435 l.k.stolan@admin.uio.no Nettpublisering, Forskningsadministrasjon, Prosjektledelse, Nettredaktør
Svanes, Hege Rådgiver +47-22854110 hege.svanes@admin.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, Kommunikasjon
Tjoflot, Gunn Kristin Rådgiver +47-22856662 g.k.tjoflot@geo.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Nettpublisering, Sosiale medier, Studieadministrasjon, Pressekontakt
Todal, Elisabeth Høgset Rådgiver +47-22856219 +47-90081079 (mob) e.h.todal@admin.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Nettredaktør, Rådgivning, Internkommunikasjon
Vaalund, Anne Seniorkonsulent +47-22844247 anne.vaalund@muv.uio.no Museum, fotografier, databaser, historie, dokumentasjon, formidling, nettredaktør
Vigestad, Kyrre Kommunikasjonsrådgiver 22855279 92862492 (mob) kyrre.vigestad@medisin.uio.no Kommunikasjon, Pressekontakt, Forskningsformidling, Internkommunikasjon, Nettredaktør, Nettstatistikk, Nettpublisering
Vik, Malin Lenita Seniorkonsulent +47-22858936 m.l.vik@stk.uio.no Kommunikasjon, Formidling, Sosiale medier, Nettredaktør, Arrangementer, Cristin
Ådum, Mona Østvang Seniorkonsulent +47-22859786 +47-97727184 (mob) m.o.adum@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Økonomistyring, Nettredaktør, Nettpublisering, Konferanser
Øverby, Kari A. Nettredaktør 22 85 86 41 928 41 202 (mob) k.a.overby@mn.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Nettpublisering, sosiale medier
Øverås, Mari Strønstad Seniorkonsulent +47-22841604 m.s.overas@econ.uio.no Studieveiledning, Studieadministrasjon, Godkjenning av ekstern utdanning, Utveksling, Nettredaktør, Nettpublisering