Personer med emneord «nettredaktør»

Navn Telefon E-post Emneord
Andreassen, Ingvild Solberg Seniorrådgiver +47-22859928 +47-91649293 (mob) i.s.andreassen@khm.uio.no Sosial media, pedagogikk, Nettredaktør, Nettpublisering
Angelskår, Lene Rådgiver +47-22858231 lene.angelskar@tik.uio.no Opptak, PhD, Nettredaktør, Felles studentsystem FS, Vortex, Studieadministrasjon, Timeplanlegging
Arnøy, Camilla Seniorkonsulent +47-22859748 91347271 (mob) +47 91347271 camilla.arnoy@jus.uio.no Innkjøp, Arrangementer, Studieadministrasjon, HR-portal, Nettredaktør
Astrup, Christian Boe Seniorrådgiver +47-22842052 c.b.astrup@nchr.uio.no Menneskerettigheter, Kommunikasjon, Forskningsformidling, Foto, Grafisk profil, Internkommunikasjon, Nettredaktør, Pressekontakt, Samfunnskontakt, Konferanser
Aune, Cecilie Seniorrådgiver +47-22844751 cecilie.aune@admin.uio.no Nettredaktør, Kommunikasjon
Badi, Diana Seniorrådgiver +47-92481889 diana.badi@admin.uio.no Nettredaktør, Opplæring, Strategi, Kommunikasjon, Nettpublisering
Berge, Eli Seniorrådgiver +47-22852497 +47-95924675 elibe@ifi.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Cristin, Forskningsformidling, Rekruttering
Bjørknes, Ida Marie Nettredaktør +47 22 85 86 41 +47 952 12 402 (mob) i.m.bjorknes@mn.uio.no Kommunikasjon, intern kommunikasjon, nettredaktør, nettpublisering, sosiale medier
Bollingmo, Jørgen Konsulent +47-22841633 jorgen.bollingmo@tik.uio.no Disputas, Nettredaktør, Ekspedisjon, Innkjøp
Bratland , Else Dagfrid Rådgiver/ Spesialbibliotekar +47-23074478 / +47-22857143 +47-97786338 (mob) e.d.bratland@ub.uio.no Bibliotek, Nettpublisering, Kommunikasjon, Nettredaktør
Brennset, Marit Rådgiver +47-22840159 +47-95050638 (mob) marit.brennset@usit.uio.no Nettpublisering, Kommunikasjon, Nettredaktør, Prosjektledelse, Opplæring
Brynildsen, Åslaug Førstekonsulent +47-22840301 aslaug.brynildsen@odont.uio.no Nettpublisering, Internkommunikasjon, Forskningsformidling, Nettredaktør, Innkjøp, Kommunikasjon, Cristin
Danielsen, Mads Andreas Seniorkonsulent +47-22858711 +47-47904759 m.a.danielsen@arena.uio.no Nettredaktør, Forskningsstøtte, Pressekontakt, Arrangementer, Impact, Kommunikasjon, Forskningsformidling
Elgvin, Tore Oldeide Kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør +47 48 00 60 56 t.o.elgvin@nhm.uio.no Sosiale medier, Naturformidling, Video, Nettredaktør, Forskningsformidling, Foto
Estensen, Monica Bring Seniorrådgiver +47-22845319 95961038 m.b.estensen@medisin.uio.no Prosjektledelse, Scientia Fellows, Forskningsformidling, Internkommunikasjon, Innovasjon, Pressekontakt, Nettredaktør, Nettpublisering, Kommunikasjon
Evensen, Camilla Eidsten Rådgiver +47-22856070 +47-90203552 (mob) c.e.evensen@admin.uio.no Opplæring, Nettpublisering, Kommunikasjon, Nettredaktør
Fagerbakk, Frode Seniorrådgiver +47-22851591 frode.fagerbakk@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Felles studentsystem FS, TP, Nettpublisering, Nettredaktør
Gakkestad, Mari Seniorkonsulent +47-22859468 mari.gakkestad@econ.uio.no Cristin, Open Access, Nettredaktør, Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Forskningsformidling
Giil, Elisabeth Førstekonsulent +47-22855890 elisagiil@math.uio.no Nettredaktør, Bestillinger, klager, Ekspedisjon, Studieadministrasjon, begrunnelser, Eksamen
Heesch, Christina Seniorrådgiver +47-22851140 92456870 (mob) 228 51 140 eller 924 56 870 christina.heesch@medisin.uio.no Pressekontakt, Nettpublisering, Prosjektledelse, Sosiale medier, Kommunikasjon, Internkommunikasjon, Nettredaktør
Helleve, Torstein Seniorrådgiver +47-22856819 torstein.helleve@medisin.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Nettredaktør
Hoff, Therese Hagen Førstekonsulent t.h.hoff@usit.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, Kommunikasjon, Opplæring, Prosjektledelse
Holmesland, Hanne Rådgiver +47-22923715 918 01765 hanne.holmesland@medisin.uio.no pressekontakt, forskningsformidling, nettredaktør, Kommunikasjon
Holsten, Hilde Hartmann Kommunikasjonsrådgiver +47-22858904 +47-95272751 (mob) h.h.holsten@sum.uio.no Arrangementer, Forskningsformidling, Cristin, Pressekontakt, Nettredaktør, Kommunikasjon, Internkommunikasjon
Jensen, Leif Erling Assisterende fakultetsdirektør 22852230 l.e.jensen@odont.uio.no nettredaktør, HMS, HR-system, Innkjøp, prosjektledelse
Johansen, Helene Seniorkonsulent +47-22856207 helene.johansen@admin.uio.no Utveksling, Nettpublisering, Nettredaktør, Felles studentsystem FS
Kanestrøm, Jorunn Kommunikasjonsrådgiver +47-22850050 +47-98808769 (mob) jorunn.kanestrom@jus.uio.no Kommunikasjons-rådgivning, Nettredaktør, Web, Forskningsformidling, EU-/NFR-søknader, Kommunikasjons-planer, Internkommunikasjon, Analyse, Kursutvikling
Kjekshus, Gyda E Seniorrådgiver +47-22840039 +47-41522136 (mob) g.e.kjekshus@usit.uio.no Nettpublisering, Kommunikasjon, Nettredaktør, Prosjektledelse, Opplæring
Kristiansen, Eirin Seniorkonsulent +47-22854230 eirin.kristiansen@stv.uio.no Studiekoordinator, Nettredaktør, Seminarer, Evaluering, Undervisningskvalitet, STV4141 - Praksis, Canvas
Larsen, Tove Overingeniør +47-22856588 +47-97510240 (mob) tove.larsen@farmasi.uio.no Galenisk farmasi, Instrumentansvarlig, Nettredaktør
Lund, Anette Clason Rådgiver +47-22854593 a.c.lund@admin.uio.no Internkommunikasjon, Nettpublisering, Nettredaktør, Kommunikasjon
Lynnebakken, Hilde Rådgiver +47-22856426 +47-48205220 (mob) hilde.lynnebakken@fys.uio.no Forskningsformidling, Kommunikasjon, sosiale medier, Nettredaktør
Lynnebakken, Terje Rådgiver +47-22858607 terje.lynnebakken@admin.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Nettpublisering
Lørdahl, Anita Pedersen Seniorkonsulent +47-22844069 a.p.lordahl@ub.uio.no Bibliotek, Nettredaktør, Nettpublisering, Sosiale medier, Kommunikasjon, Arrangementer, Kurs
Marthinsen, Therese Næss Nettredaktør og kommunikasjonsansvarlig +47 - 22855334 +47 - 93020031 t.n.marthinsen@sosgeo.uio.no Web, Forskningsformidling, Sosiale medier, Nettredaktør, Web editor, Kommunikasjon, Pressekontakt
Milde, Svein Harald Rådgiver +47-22845103 91777591 s.h.milde@psykologi.uio.no Nettpublisering, Kommunikasjon, Forskningsformidling, Internkommunikasjon, Pressekontakt, Nettredaktør
Rosseland, Silje Marie Kile Seniorrådgiver +47-22845302 +47-45450053 (mob) siljer@medisin.uio.no Internkommunikasjon, Krisekommunikasjon, Strategisk kommunikasjon, Nettredaktør, Kommunikasjon, Profilering, Nettpublisering, Prosjektledelse, Forskningsformidling, Pressekontakt
Runde, Yngvil Osdal Studienettredaktør +47-22857723 y.o.runde@sv.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, Nettstatistikk, Vortex, Opplæring, Kommunikasjon, Sosiale medier
Røed, Mina Konsulent mina.roed@sv.uio.no Infosenter, Kommunikasjon, Nettpublisering, Nettredaktør
Samuel, Marianne I permisjon Bibliotek, Nettpublisering, Nettredaktør
Seland, Elisabeth Havsberg Rådgiver +47-22857221 elisabhh@math.uio.no Ekstern finansiering, Alumnus, Nettredaktør, Cristin, EU, Forskningsadministrasjon
Selnes, Rune Senioringeniør +47-22850302 +47-93227079 (mob) rune.selnes@teologi.uio.no Nettredaktør, Lokal-IT, Nettpublisering, IT-tjenester, Sosiale medier
Semprini, Elisabeth Kolflaath Rådgiver +47-22859209 e.k.semprini@medisin.uio.no Nettpublisering, Nettredaktør, Forskningsformidling, Kommunikasjon, Medieovervåkning, LAMU, HMS
Skaatan, Marit Rådgiver +47-22856209 +47-99294357 (mob) marit.skaatan@admin.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Rådgivning, Nettredaktør
Skramstad, Tone seniorrådgiver/prosjektleder +47 93092281 (mob) Kommunikasjon, Studieadministrasjon, Nettredaktør, Prosjektledelse, Utredninger, Analyse
Smestad, Trine Rådgiver +47-22858112 trine.smestad@uv.uio.no Nettpublisering, Kommunikasjon, Web, forskningsformidling, Nettredaktør, prosjektledelse
Sollund, Marte Nettredaktør +47-22841603 93432537 (mob) marte.sollund@sv.uio.no Nettpublisering, Sosiale medier, Opplæring, Kommunikasjon, Nettredaktør, Nettstatistikk, Vortex
Strømsheim, Gro Seniorkonsulent +47-22854845 +47 92 02 94 53 gro.stromsheim@sai.uio.no forskningsformdling, nettredaktør, pressekontakt, Kommunikasjon
Stämpfli, Suzanne-Ann Seniorrådgiver +47-22858635 s.a.stampfli@admin.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, Kommunikasjon
Stølan, Linn Kristin Seniorrådgiver +47-22854435 l.k.stolan@admin.uio.no Nettredaktør, Prosjektledelse, Nettpublisering, Forskningsadministrasjon
Svanes, Hege Seniorrådgiver +47-22854110 hege.svanes@admin.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Nettpublisering
Tjoflot, Gunn Kristin Seniorrådgiver +47-22856662 g.k.tjoflot@geo.uio.no Sosiale medier, Pressekontakt, Kommunikasjon, Nettredaktør, Nettpublisering, Studieadministrasjon
Todal, Elisabeth Høgset Seniorrådgiver +47-22856219 +47-90081079 (mob) e.h.todal@admin.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Rådgivning, Internkommunikasjon
Vaalund, Anne Seniorkonsulent +47-22844247 anne.vaalund@muv.uio.no dokumentasjon, databaser, formidling, Museum, historie, fotografier, nettredaktør
Vigestad, Kyrre Kommunikasjonsrådgiver 22855279 92862492 (mob) kyrre.vigestad@medisin.uio.no Forskningsformidling, Nettredaktør, Nettpublisering, Kommunikasjon, Pressekontakt, Internkommunikasjon, Nettstatistikk
Vik, Malin Lenita Seniorkonsulent +47-22858936 m.l.vik@stk.uio.no Sosiale medier, Cristin, Arrangementer, Nettredaktør, Kommunikasjon, Formidling
Vikøren, Kjersti Drøsdal Seniorrådgiver +47-22854019 +47-99357410 k.d.vikoren@hf.uio.no Kommunikasjon, Strategisk kommunikasjonsrådgivning, Forskningsformidling, Nettredaktør, Prosjektledelse
Ådum, Mona Østvang Seniorkonsulent +47-22859786 +47-97727184 (mob) m.o.adum@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Økonomistyring, Nettredaktør, Nettpublisering, Konferanser
Øverås, Mari Strønstad Seniorkonsulent +47-22841604 m.s.overas@econ.uio.no Studieadministrasjon, Nettredaktør, Studieveiledning, Nettpublisering, Godkjenning av ekstern utdanning, Utveksling