Forskning

Vi forsker på

Språklig handling

Kontekst og kommunikasjon, metarepresentasjon, lingvistisk kompetanse ...

Moralsk handling

Fordelingsmessig og politisk rettferdighet, sosiale og moralske normer, handling og verdier ...

Rasjonell handling

Handlingsfilosofi, persepsjon og representasjon, intensjonalitet, dyrs handlinger ...

Arrangementer

22. aug. 2018 14:15 - 16:00 , GM 452, University of Oslo Legg til i kalender
23. aug. 2018 - 24. aug. 2018 , University of Oslo Legg til i kalender
30. aug. 2018 - 31. aug. 2018 , GM 652, University of Oslo Legg til i kalender
3. sep. 2018 - 5. sep. 2018 , Gerog Morgenstiernes hus Legg til i kalender