Forskning

Vi forsker på

Språklig handling

Kontekst og kommunikasjon, metarepresentasjon, lingvistisk kompetanse ...

Moralsk handling

Fordelingsmessig og politisk rettferdighet, sosiale og moralske normer, handling og verdier ...

Rasjonell handling

Handlingsfilosofi, persepsjon og representasjon, intensjonalitet, dyrs handlinger ...

Arrangementer

22. mai 2018 09:00 - 24. mai 2018 18:00 , Centre for the Study of Mind in Nature, University of Oslo Legg til i kalender