English version of this page

Metonymi i kontekst og kommunikasjon

Metonymi oppstår naturlig i kommunikasjon og mye tyder på at fenomenet finnes i de fleste språk. Likevel har vi fortsatt liten kunnskap om hvilke mekanismer som styrer bruken av metonymi.

Om prosjektet

Metonymi kjennetegnes ved at et uttrykk brukes til å referere til noe som ligger utenfor den språklig bestemte referansen, og forutsetter at den språklig bestemte referansen og den metonymiske referansen står i et visst forhold til hverandre (f.eks., "Kyllingsalaten i hjørnet venter på regningen", "Proust er krevende å lese"). Selv om metonymi stort sett håndteres enkelt språkbrukere imellom, reiser fenomenet en rekke språk- og kognitivvitenskapelige problemstillinger: Hvordan er vi i stand til å identifisere den riktige referenten til et språklig uttrykk som brukes metonymisk? Hvilke kognitive mekanismer spiller inn? Hva kreves av konteksten for at et metonymisk uttrykk skal være virkningsfullt eller i det hele tatt forståelig? Når og hvordan lærer barn å forstå og anvende metonymiske uttrykk? Og hvorfor oppstår egentlig metonymi?

Forskningsprosjektet ”Metonymy in Context and Communication” vil utforske disse spørsmålene. Prosjektets overordnede mål er å gi en kognitivt plausibel redegjørelse for hvordan vi forstår metonymiske uttrykk i vår kommunikasjon med hverandre.

Finansiering

Personlig postdoktorstipend finansiert av Norges Forskningsråd og tilknyttet Centre for the Study of Mind in Nature.

 

 

 

Publisert 5. jan. 2011 13:31 - Sist endret 16. mars 2015 15:14