Deltakere i Distributive and political justice: How can we meet the challenges of global justice?

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Thomas Pogge Professor of Philosophy and International Affairs,Yale University thomas.pogge@yale.edu
Andreas Føllesdal Professor +47-99235002 andreas.follesdal@jus.uio.no Menneskerettigheter, Filosofi, Rettsteori, Demokrati, Legitimitet, Rettferdighet, EU, Internasjonale relasjoner, Globalisering, Næringslivsetikk

Andre deltakere