Rasjonell handling (RA)

(Foto: Hæge Håtveit)

I sitt forsøk på forstå menneskesinnet og dets plass i naturen fokuserer forskerne som er tilknyttet forskningsområdet 'Rasjonell handling' (RA) på særtrekk ved menneskets mentale liv slik dette uttrykkes i rasjonell handling.

Les mer om Rational Agency (RA) på de engelske nettsidene.

 

Forskningsprosjekter

Publisert 29. jan. 2012 19:52 - Sist endret 13. feb. 2012 16:18