Forside

Forskning

Vi forsker på:

Språklig handling

Kontekst og kommunikasjon, metarepresentasjon, lingvistisk kompetanse ...

Moralsk handling

Fordelingsrettferdighet og politisk rettferdighet, sosiale og moralske normer, handling og verdier ...

Rasjonell handling

Handlingsfilosofi, persepsjon og representasjon, intensjonalitet, dyrs handlinger ...