Om senteret

Senter for studiar av rasjonell, språkleg og moralsk handling (CSMN) har som hovudmål å skjøne menneskesinnet som integrert i naturen og granskar særdraga ved menneskets sitt mentale liv slik det står fram i (1) rasjonell, (2) språkleg, (3) moralsk handling.

CSMN er eit senter for framifrå forsking (SFF) og er finansiert av Norges Forskningsråd og Universitetet i Oslo.

Senteret starta opp i 2007 og vil byggast ned i 2017. 

Organisasjon

Kart

Senter for studier av rasjonell, språkleg og moralsk handling (CSMN) held til i Georg Morgenstiernes hus.