Faglige arrangementer i Roma

Ved instituttet arrangeres det fagseminarer, workshops og konferanser. Faglige arrangementer organiseres også av de andre utenlandske instituttene og av fagkompetente myndigheter og institusjoner i Roma.

L'Orange forelesningen 2010 ved Prof. Paul Zanker

Informasjon om arrangementer ved Instituttet som er åpne for publikum vil annonseres på Instituttets hjemmeside (på høyre side av forsiden). Et fast innslag ved Instituttet er den årlige L'Orange forelesningen.

Instituttet samarbeider med de andre utenlandske akademiske og kulturelle instituttene og Roma kommune, blant annet om en felles blogg kalt Cultura Internazionale a Roma. Formålet med samarbeidet er å gi en oversikt over aktiviteter og gjøre disse mer tilgjengelige for almennheten. Instituttet har også en egen blogg.

Instituttet er medlem av International Association for Classical Archeology (AIAC). Deres websider inneholder informasjon om arkeologi relaterte arrangementer i Roma. 

Publisert 25. juni 2010 14:27 - Sist endret 8. juni 2016 17:25