Forskning ved instituttet

Det norske institutt i Roma har forskere innen fagfeltene teologi, arkeologi, historie og idéhistorie som er fast tilknyttet instituttet. I tillegg huser instituttet tilreisende forskere innen andre fagfelt i kortere perioder.

Instituttleder

Postdoktor ved instituttet. Thomas Foerster's forskningsinteresser er politiske myter og historieskrivning; politisk kultur i middelalderen; Roma i høymiddelalderen.

Hans postdoktorprosjekt har arbeidstittelen The Dynamics of Political Myth in the Renaissance of the Twelfth Century og belyser funksjonen av politiske myter i middelalderens politiske kultur. For mer om Thomas Foerster

NFR-postdoktor ved IFIKK/UiO og Instituttet i Roma, med faginteressene  idehistorie/middelalder, Roma i senantikken og middelalder, pavesetet i middelalderen, hermeneutikk, mystikk, metaforteori, kognitiv teori, kjønnsperspektiver.

Postdoktorprosjektet har arbeidstittel The pope's bride. The impact of bridal imagery on power relations in Western Europe, 1150-1400. Prosjektet belyser hvordan og hvorfor pavesetet brukte metaforen «Kristi brud» som et politisk og retorisk instrument i maktkampene i senmiddelalderen.

Mer om Line Cecilie Engh

Simon Malmberg er ansatt i en 10 % stilling ved Det norske institutt i Roma, hvor han underviser både i høst- og vårsemesteret. Han virker ellers som førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, hvor han er med i forskergruppen Antikkens historie, kultur og religioner. Mer om Simon Malmberg

Professor i klassisk arkeologi med kontor på instituttet.