Publikasjoner

Det norske institutt i Roma har redaktøransvar for tidsskriftet Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). Instituttets ansatte bidrar til publisering av artikler og bøker innen sine fagfelt.

ACTA et tidsskrift for klassisk arkeologi og kunsthistorie. Det norske institutt i Roma står som redaktør av tidsskriftet.

Instituttets vitenskaplige ansatte bidrar til artikler og bøker innen sine fagfelt, se hver enkelt forskers publiseringsliste