Acta Ad Archaeologiam et Artium Historiam Pertinentia (ACTA)

ACTA et tidsskrift for klassisk arkeologi og kunsthistorie. Det norske institutt i Roma står som redaktør av tidsskriftet.

DNIRs Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia kom ut for første gang i 1962. Det var i kvartformat og ble betegnet som en skriftserie: d.v.s. bindene omfattet både monografier og artikkelbind, og de utkom med ujevne mellomrom. På grunn av det store formatet ble det vanskelig å fylle artikkelbindene, og i 1981 utkom det første bindet i en serie i oktav (Series altera in 8). Det ble bestemt at kvartformatet skulle reserveres for større monografier. Denne ordningen varte til og med 1999, da siste bind (nr. XI) i oktavformatet utkom. Denne serien ble da nedlagt, og i stedet gikk man over til et format som lå mellom kvart- og oktavformatet. Den nye serien ble regnet som en fortsettelse av kvartformat-serien, og har overtatt dennes nummerering. DNIR skiftet også forlag i forbindelse med omleggingen til nytt format, og gikk over fra Giorgio Bretschneider til Bardi. Første bind i den nye serien utkom i 2001.

I 2004 gikk Acta over fra å være en skriftserie til å bli et tidsskrift, som forventes å utkomme hvert år.

Acta har fra starten av vært internasjonalt, med bidrag på de viktigste europeiske språk (engelsk, tysk, fransk og italiensk). Forfatterne til artikkelbindene har avspeilet den internasjonale profilen ved at de er kommet både fra Norden, Europa og U.S.A. Acta har hele tiden vært støttet av Norges Forskningsråd. Tidsskriftet ønsker å presentere et bredt utvalg av internasjonale forskere. I tillegg har det en viktig misjon som organ særlig for yngre norske kunsthistorikere og klassiske arkeologer, som trenger hjelp til å bli lansert i det internasjonale miljøet.

Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia.

  • Series altera in 8º. : v. 1 (1981)-11(1999) : Roma : G. Bretschneider, 1981- 1999.
  • Nuova Serie : v. 1(15)(2001)- : Roma: Bardi editore, 2001 -

..................................................................................

Acta i 4° og series altera kan bestilles fra:
Giorgio Bretschneider, Via Crescenzio 43, Casella postale 30011, 00193 Roma
e-mail: info@bretschneider.it

Acta, ny serie (fra 2001), kan bestilles fra:
Scienze e Lettere dal 1919 s.r.l. - Già Bardi Editore
Via Piave, 7 - 00187 Roma
Tel. +39 06 4817 656
info@scienzeelettere.com
www.scienzeelettere.com

Publisert 21. mai 2010 12:43 - Sist endret 14. mars 2018 12:57