print logo

HF-aktuelt - nettavis for ansatte ved HF

 

 Fra ledelsen

Bjarne Rogan kommenterer UiOs styrevedtak 7. september. Les mer

 Begivenheter

Kick off-seminar med fest 16/9 for HF-stipendiater og veiledere. Les mer

HF stiller på Forskningstorget
med kulturforskning for nybegynnere, musikk på høyst uvanlige måter og arkeologi. Les mer

Tips oss om begivenheter


 HF-infobank

For deg som jobber med studieadministrasjon

 Om HF-aktuelt

Informasjon om abonnement og redaksjon. Les mer

 

Forskning

NFR-midler til frie strategiske prosjekter

Fakultetet behandler nå innsendte skisser knyttet til Norges forskningsråds utlysning av midler til institusjonsforankrede strategiske prosjekter.

På bakgrunn av de innsendte skissene vil fakultetet velge ut to prosjekter som blir bedt om å utforme søknader til Norges Forskningsråd, med søknadsfrist 15. september. I tillegg vil fakultetet gjennom denne interne kartleggings- og silingsrunden få et overblikk over noe av den interessante og nyskapende virksomheten som skjer rundt i miljøene, og som det i neste instans kan bli aktuelt for fakultetet å støtte videre.

De frie strategiske prosjektene var i fjor et nytt grep fra NFRs side, og skal være et redskap til å hjelpe fram gode integrerte forskingsprosjekter i en nær dialog med fakultetene og i tråd med deres interne strategier. Som eneste fakultet fikk HF to slike bevilgninger i fjor: Til prosjektene Språk i kontrast og Amerika i våre hjerter?/Forum for samtidshistorie.

Dette er en av flere måter fakultetet forfølger forskningsplanens strategi for å identifisere og støtte gode forskningsmiljøer og gode enkeltforskere. Fakultetet vil aktivt kartlegge og støtte gode kandidater fram mot søknader til SFF (Senter for fremragende forskning) og EUs rammeprogram. HF satser på en bred overrislingsmodell med støtte også til de miljøene som ikke når helt opp i disse rundene. Vårt fakultet har mange gode enkeltforskere og små miljøer med stort potensial for videreutvikling og internasjonalisering. Gjennom tett dialog med miljøene vil fakultetet yte differensiert støtte til videreutvikling av prosjekter.

Fakultetet vurderer også fortløpende søknader om midler til tverrfaglige tiltak for å bidra til nytenkning mht. samarbeid på tvers av etablerte fagskiller og institusjonelle grenser.

 Relevante lenker:

HFs publiseringskartlegging ble utført våren 2004, og gir en god oversikt over fagmiljøenes publiseringsprofiler og aktivitet:

HFs forskningsplan:
 Tilbake til forsiden


Universitetsreform i feil retning
Per Thomas Andersen (INL) går hardt ut mot omorganiseringens konsekvenser for forskning og undervisning i nordisk litteratur.
Les mer på Aftenpostens nettsider

Veiene skilles i humanistisk forskning
Jan Terje Faarlund (INL) vurderer omorganiseringen ved HF i lys av internasjonal utvikling innen språkvitenskap.
Les mer på Aftenpostens nettsider

Alle saker | Tips oss om sakerNy viten om Olav den hellige
Gunnhild Røthe har skrevet doktoravhandling som avdekker ny kunnskap om helgenkongen.
Les mer på forskning.no

Språktest for Alzheimer
Hanne Gram Simonsen og Inger Moen (ILF) presenterer pilotprosjekt i språktesting.
Les mer på forskning.no

Flere HF-saker på forskning.no

 

 

Publisert 14. jun. 2010 11:14 - Sist endret 26. sep. 2011 15:49