print logo

HF-aktuelt, uke 19 2008

HF-aktuelt - nyhetsbrev for ansatte
7. mai 2008 - Uke 19  |  Om HF-aktuelt  |  Nyhetsbrevarkiv  |  Leserinnlegg

Disputaser

Likestilling - på stedet hvil
Vårt mål må være at det ikke lenger skal være nødvendig med egne årsplantiltak for å rekruttere kvinner til mannsdominerte fagmiljøer, skriver assisterende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø.

HFSU

Bedre studentrepresentasjon?
HFSU ønsker emne i studentledelse for studentenes tillitsvalgte ved HF.

Disputaser

Fascismens tre ansikter i etterkrigstidens Italia
Elisabetta Cassina Wolff, 9.mai.

Nettverksanalyse som historisk metode
Ola Teige, 16.mai.

Mentale årsaker..?
Anders Strand, 16. mai.

Hastighetens arkeologi
Eivind Røssaak, 16. mai.

Høyre på 1980-tallet - norske versjoner av amerikanske valgkampteknikker
Hallvard Notaker, 21. mai.

Iransk islamisme fra totalitær tenkning til demokratisk pluralisme
Yadullah Shahibzadeh, 23. mai.

Utsyn

Nytt system fra EQF letter utveksling
(European Commission): The European qualifications framework (EQF) ønsker å gjøre det lettere å sammenligne utdanningssystemer på tvers av landegrensene.

(StudVest): Universitetet trapper opp bruken av Ephorus, bekrefter rektor Sigmund Grønmo.

Handlingsplanane klare
Fleire møtestader og tydeleggjering av beslutningsprosessar er gjengangarar i institutta sine handlingsplanar etter medarbeidarundersøkjinga.

- Mange bidrag gir bedre arbeidsmiljø
Bred prosess ved ILOS i kjølvannet av medarbeiderundersøkelsen.

Organisasjon

Dronning SonjaDronningen besøkte Roma-instituttet
Dronning Sonja og Kronprinsesse Mette-Marit på offisielt besøk ved Det norske institutt i Roma.

Tre nye institutter skal tilsette ledere
Instituttstyrene ved IMV, IMK og IAKH har også valgt å tilsette instituttlederne.

Virginia Valian– Likestilling krever aktiv innsats
Den internasjonalt ledende kjønnsforskeren Virginia Valian ønsker søkerkomiteer som aktivt jakter på kvalifiserte kvinnelige kandidater. Nylig besøkte hun UiO.

Studier

Helga Reiss og Gro Bjørnerud MoHF fekk pris for utdanningskvalitet
HFs arbeidslivsrelevansprosjekt fekk 2. plass i prisutdeling frå Kunnskapsdepartementet. Prisen er på 300 000 kroner.

Kart over UngarnUngarsk avtale for ILOS
Utvekslingsstudent Peter Uhel vil snart etterfølges av mange flere studenter fra hjemlandet Ungarn. ILOS har fått EØS-støtte til økt utveksling av studenter og lærere.

HF i media

Dommedagsprofeter
(Dagbladet): Språkforsker fra UiO stiller seg kritisk til språkrådsdirektørens uttalelser om norsk som et truet språk.

Stengt stasstue
(Dagbladet): Arrangørene av amerikanistkonferanse ønsker å bruke Georg Sverdrups hus i pinsen, men rektor sier nei.

Terapi mot maktslitasje
(bt.no): Historieprofessor Knut Kjelstadli mener dagens kapitalisme har et ”forholdsvis menneskelig ansikt”, men at det ”er et forbigående fenomen.”

Ett år med mediesirkuset Maddie
(VG): Foreldrenes forhold til media, og bildet som raskt ble sendt ut er viktige faktorer for at saken har fått så mye oppmerksomhet, mener medieviter Gunn Enli.

HF på forskning.no

Løftar outsider inn i sentrum
Hovudverka til Bendik Riis kan lesast som politiske historiemåleri, der biletkunstnaren set sitt eige liv i scene. I ei ny doktoravhandling blir kunstmålaren løfta ut av rolla som ein schizofren, kuriøs kunstnarfigur.

Palasslavenes balansekunst
Afrikanske palasslaver kunne få stor makt, men måtte trå varsomt for ikke å falle i unåde.

Langsamt blei språket vårt eige
– I åra etter 1814 ønskte svært mange å bevare det dansknorske språket slik som det var. Men dette har blitt sterkt underkommunisert i Noreg. Ikkje eingong riksmålsfolket har vore interesserte i dette, meiner den ferske doktoren Jens Johan Hyvik.

 

Publisert 14. jun. 2010 11:14 - Sist endret 30. jun. 2015 11:27