print logo

Lokalt arbeidsmiljøutvalg

LAMU arbeider for å ivareta arbeidsmiljølovgivningen, og påser at det gjennomføres risikovurderinger og kartlegginger av arbeidsmiljøet. Utvalget deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og følger saker som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

 LAMU for perioden  2013 - 2015

Representanter arbeidsgiversiden    
Helga Reiss helga.reiss@hf.uio.no  
Tor Egil Førland t.e.forland@iakh.uio.no  
Ragnhild Rebne ragnhild.rebne@ikos.uio.no  
Maren Moen, vara m.k.moen@media.uio.no  
     
Representanter arbeidstakersiden    
Fridtjof Jerve, HF-adm fridtjof.jerve@hf.uio.no  
   
Mons Vedøy m.a.f.vedoy@ilos.uio.no  
Ferenc Kovacs, vara for Mons Vedøy ferenc.kovacs@media.uio.no  
     
Representant Eiendomsavdelingen    
Arvid Thorstensen arvid.thorstensen@admin.uio.no  
     
Studentrepresentant (1 år av gangen)    
Oda Stræte odabs@student.uv.uio.no  
     
Læringsmiljøkontakt, observatør    
Signe Ingjerd Thorstad s.i.thorstad@hf.uio.no  
     
Sekretær    
Karoline Farbrot, HMS-koordinator karoline.farbrot@hf.uio.no  

HFs lokale arbeidsmiljøutvalg er underlagt det sentrale arbeidsmiljøutvalget (AMU) og består av 2 representanter for arbeidsgiverne, to representanter for arbeidstakerne (verneombud) med vararepresentanter og en studentrepresentant med vara. LAMU er valgt for en periode på to år.

 Møter og referater for HFs LAMU

 

2015  
19.11.2015  
17.09.2015  
28.05.2015 Referat
06.03.2015 Referat
2014  
13.11.2014 Referat
28.08.2014 Referat
22.05.2014 Referat
06.03.2014 Referat
2013  
14.11.13 Referat
29.08.13 Referat
06.06.13 Referat
28.02.13 Referat
2012  
15.11.12 Referat
20.09.12 Referat
14.06.12 Referat
15.03.12 Referat
2011  
01.12.11 Referat
08.09.11 Referat
17.03.11 Referat
27.01.11 Referat

 Tidligere referater

Publisert 6. mai. 2010 12:34 - Sist endret 6. jul. 2015 15:57