print logo

Trenger du hjelp med HR-portalen?

Do you need help with the HR-portal?

 

Tids- og fraværsregistrering - brukerstøtte/Working hours and absences - support

Enhet/Department Navn/Name Telefon/Phone e-post/e-mail
IAKH Harald Schmedling 41922 harald.schmedling@iakh.uio.no
IFIKK Ellen Evju Jahr 55404 e.e.jahr@ifikk.uio.no
IKOS Asbjørn Gabrielsen 44506 asbjorn.gabrielsen@ikos.uio.no
ILN Christine Berg-Smith 56227 christine.bergh-smith@iln.uio.no
ILOS Hilary Chaffey 54931 h.l.chaffey@ilos.uio.no
IMK Kristin Lømo Sandberg 50402 k.l.sandberg@media.uio.no
IMV Renate Hauge Sund 54750 r.h.sund@imv.uio.no
Fakultetssekretariatet Mira Kramarova 54290 mira.kramarova@hf.uio.no

 

Reiseregninger og utleggsrefusjoner/Travel

Kontakt økonomikonsulentene ved din enhet./Please contact the finance officers at your department.

Publisert 6. des. 2010 15:32 - Sist endret 31. aug. 2011 11:13