print logo

Undervisningsledernettverket

Undervisningsledernettverket er et forum der prodekanen for studier møter instituttenes undervisningsledere for informasjonsutveksling og diskusjon om felles tiltak på studieområdet og hvordan disse best gjennomføres. Undervisningslederne på STK og SUM er invitert som observatører. Det er normalt to-tre møter i semesteret.

Publisert 10. mai. 2010 09:55 - Sist endret 7. mai. 2015 09:56