Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • 640imv1 Statsråden besøkte UiOs rytmeforskere 20. okt. 2017 16:19

    Hvordan oppfatter og bruker mennesker ulike typer rytmer? En nysgjerrig kunnskapsminister besøkte Musikklaben på Universitetet i Oslo.

  • img_0873 Visiting scholar: Janet Connor 12. okt. 2017 16:11

    Janet Connor, PhD fellow at the University of Chicago, is currently visiting MultiLing. In her PhD project, Connor is looking at linguistic and semiotic interactions in Tøyen, and during her monthly stay at MultiLing, Connor will commence her dissertation fieldwork.

Forskningsarrangementer