Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • Retorikkstudenter har analysert HFs forskningsformidling 18. juli 2018 10:52

    – Å la studentene få gjennomføre sitt eget forskningsprosjekt, har stor pedagogisk gevinst, sier professor Johan Tønnesson.

  • img_5189 Visiting scholar: Nancy Hornberger 26. juni 2018 11:25

    Professor Nancy Hornberger (University of Pennsylvania) visited MultiLing for several weeks in May. During her stay, she shared her expertise in language policy, ethnography, and education research in many different ways.

Forskningsarrangementer

  • Velkomstmøte for masterstudenter 13. aug. 2018 11:00

    11:00 - 11:30 Velkomstmøte for nye masterstudenter ved IMV. Her vil det bli gitt informasjon om de ulike studieretningene ved instituttet, tildeling av veileder og oppfølging av veiledningsforhold.

    11:30 - 11:45 Presentasjon av det faglige innholdet i instituttets to mastergrader

    12:00 - 13:00 Presentasjon av instituttets ansatte og deres forskning

    13:00 - 14:30 Lunsj for ansatte og nye masterstudenter

  • Omvisning i ZEB-bygningen for nye bachelorstudenter 13. aug. 2018 12:00

    Bli kjent med ZEB-bygningen med omvisning og rebusløp i regi av IMV-fadderne!

  • 200815_al_047-(2) Velkomstseremoni 13. aug. 2018 15:00

    Universitetet ønsker deg som er ny student velkommen med en høytidelig markering av studiestart.

  • Musikk-quiz 13. aug. 2018 19:00

    Fadderne arrangerer musikk-quiz for gamle og nye studenter på både bachelor- og masternivå. Per Ole Hagen stiller som quiz-master. Det blir servert pizza fra 19:30. Ta med egen drikke!

    Vel møtt til et nytt semester!

  • Musikk-quiz 13. aug. 2018 19:00

    Fadderne arrangerer musikk-quiz for gamle og nye studenter på både bachelor- og masternivå. Per Ole Hagen stiller som quiz-master. Det blir servert pizza fra 19:30.

    Vel møtt til et nytt semester!