Aktuelle forskningssaker

Publisert 18. juli 2018 10:52

– Å la studentene få gjennomføre sitt eget forskningsprosjekt, har stor pedagogisk gevinst, sier professor Johan Tønnesson.

Publisert June 26, 2018 11:25 AM

Professor Nancy Hornberger (University of Pennsylvania) visited MultiLing for several weeks in May. During her stay, she shared her expertise in language policy, ethnography, and education research in many different ways. 

Publisert 20. juni 2018 13:42

I ti år har saudiske kvinner spilt fotball under myndighetenes radar. En reformivrig prins gir håp om at de snart kan spille i full offentlighet.

Bilde av fornøyde masterkandidater våren 2018 og høsten 2017.
Publisert 14. juni 2018 15:23

IMKs studenter som går ut i arbeidslivet denne våren kan være trygge på at deres kunnskaper innenfor medievitenskap og journalistikk er, og kommer til å bli, en høyt etterspurt vare både i Norge og ellers i verden.

Kellie Gonçalves speaking at the podium
Publisert June 7, 2018 9:41 AM

If you really want to empower women, what do you have to do? At the Women and Leadership round-table last week, students, university staff, and international scholars came together in Oslo to share experiences, and to discuss how we can achieve gender equality at all levels in academia.

Publisert June 6, 2018 1:52 PM

In 2016, with the funding that came with the status as a World-leading Research Community, MultiLing hired three highly reputable international scholars as research professors. This spring, all three of them have been and will be visiting Oslo and MultiLing.

Participants on the Sign language and interpreting seminar
Publisert June 6, 2018 11:56 AM

This week, MultiLing in partnership with NTNU hosted a two-day seminar on signed language linguistics and interpreting research.

Nancy Hornberger speaking at the conference
Publisert May 14, 2018 3:00 PM

Multilingualism as a resource in education was the topic of discussion as researchers and educationists from 14 different countries gathered for the Multilingualism and Education conference at UiO last week.

Interessen har vært stor for denne ukas konferanse om flerspråklighet. Her fra posterutstilling om deltakernes ulike fagområder. Foto: Haley De Korne
Publisert 8. mai 2018 11:13

Mange lærere er usikre på hvordan de kan jobbe med og bruke elevenes språklige mangfold. Denne uka samles forskere og ansatte innen utdanning fra 14 forskjellige land for å diskutere temaet.

Publisert 7. mai 2018 12:41

Over 12 000 medieoppslag er laga om Eirik Jensen-saka. Juniorforskar Guro Torget har analysert pressedekninga og meiner ho liknar på korleis media dekte Orderud-saka.

Publisert 3. mai 2018 15:42

Ved å bevege mobiltelefonen i lufta kan du søke etter musikk på biblioteket. En ny app gjør det mulig.

Publisert 23. apr. 2018 14:09

Karl Ove Knausgård fikk refs for å skrive for fort. Det gikk ut over kvaliteten, mente kritikerne. Det samme synet rådet på 1600-tallet. Idealet var at forfattere skulle ta seg god tid.

Publisert 19. apr. 2018 15:52

Student Anders Emblem har laget spillefilmen «Skynd deg sakte» som del av sin masteroppgave.

Barn tar språktest på en iPad
Publisert 17. apr. 2018 16:42
Demonstrasjon av blikksporeren
Publisert 17. apr. 2018 16:14

MultiLings sosiokognitive laboratorium ble offisielt åpnet 22. mars. For å markere anledningen organiserte senteret en omvisning av laben og demonstrasjon av utstyret.

Barn gjennomfører en test med blikksporer
Publisert 16. apr. 2018 12:34

Vil du delta i et forskningsprosjekt på MultiLing ved Universitetet i Oslo? Har du barn som har vokst opp tospråklig med norsk og engelsk fra fødselen av?

Child is doing a test with an eye tracker
Publisert Apr. 16, 2018 12:33 PM

Would you like to participate in a research study on bilingualism? Do you have a child who has been growing up bilingually with Norwegian and English since birth?

Publisert 16. apr. 2018 09:22

Senter for Ibsen-studier lanserer tirsdag 17. april kl. 14.00 «Ibsen-arkivet», som del av nettstedet Det virtuelle Ibsen-senteret.

Publisert 9. apr. 2018 14:57

Professor Frode Helland snakket om Ibsen for fullsatte auditorier i Beijing, Wuhan og Nanjing.

Demonstration of the eye-tracker
Publisert Apr. 3, 2018 3:16 PM

MultiLing's socio-cognitive laboratory was officially opened on March 22. To mark the occasion, the center organized a tour of the facilities and a demonstration of the equipment.

Publisert 23. mars 2018 12:14

New York Times benytter seg av UiOs database IbsenStage i en artikkel om Ibsens skuespill En folkefiende. Artikkelen viser hvordan skuespillet har fått et oppsving etter Trump og Brexit.

Publisert 21. mars 2018 14:26

Fem grunner til å bruke sosiale medier blant unge som har opplevd terror. Elisabeth Staksrud har forsket på sosiale medier etter Utøya-terroren.

Publisert 21. mars 2018 14:13

Mange har nå vært på Facebook i over 10 år. Men det er ikke sikkert at innholdet du postet på Facebook i 2008 passer med hvordan du opplever deg selv i 2018. Hvordan opplever vi å ha en årelang historie på sosiale medier? Dette var utgangspunktet for studiet til seniorforsker Petter Bae Brandtzæg ved Sintef Digital og førsteamanuensis Marika Lüders ved Insitutt for medier og kommunikasjon. Studiet er presentert i artikkelen Time Collapse in Social media: Extending the Context Collapse, som nylig ble publisert i tidsskriftet Social Media + Society.

Publisert 15. mars 2018 15:41

Masteroppgave er et forskningsprosjekt. Vis den fram til andre!

Publisert 13. mars 2018 11:19

Sjelden har en «th»-lyd skapt så mye debatt.