2015 - Side 3

Publisert 20. juni 2015 05:00

I 1865 blei slaveriet avskaffa i USA. Samtidig oppstod Ku Klux Klan og lynsjingane av dei frigjorde slavane tok til. For mange afroamerikanske musikarar blei Europa redninga.

Nanette Nielsen
Publisert 18. juni 2015 20:59

IMVs YouTube-kampanje fortsetter med ny video av førsteamanuensis Nanette Nielsen.

Publisert 11. juni 2015 15:35

Professor Espen Ytreberg og studiekonsulent Maria Tårland mottar pris fra Kunnskap Oslo for beste forskningsarbeider om Oslo-tematikk.

Publisert 11. juni 2015 12:30

Vi les omsette romanar med ei førestelling om at vi les originaltekstar. Og slik ønskjer vi å ha det, ifølgje HF-forskar Cecilia Alvstad.

Publisert 8. juni 2015 12:04

Seks forskere skal undersøke hvem og hva som avgjør det som kan ytres og ikke ytres i norsk offentlighet.

Publisert 8. juni 2015 11:36

Birgitta av Sverige var den første kvinnen som fikk sine guddommelige visjoner godkjent av paven. Hva var det hun hadde sett? Maria Husabø Oen har undersøkt hva en visjon var forstått å være i senmiddelalderen.

Publisert 8. juni 2015 11:21

Det palestinske flyktningproblemet er verdens største og mest varige flyktningproblem. Marte Heian-Engdal har forsket på hvorfor problemet aldri ble løst.

Publisert 29. mai 2015 13:29

Sør i Zimbabwe ligger ruinene av et bysamfunn som trolig eksisterte i mer enn åtte hundre år. Den glemte ruinbyen kan gi ny kunnskap om klimatilpasning og bosetning i et marginalt område.

Publisert 22. mai 2015 11:35

Afrikansk-amerikanske artister gjorde seg bemerket i Norge langt tidligere enn hva den norske musikkhistorielitteraturen tilsier, viser Erlend Hegdal i sin forskning. 

Publisert 7. mai 2015 13:26

Niamh Ní Bhroin håper at hennes forskning kan bidra til at brukere av minoritetsspråk får bedre vilkår i sosiale medier.

Publisert 5. mai 2015 16:30

Design er ikke bare formgivning. Design kan drepe, og design kan bringe verden framover. I historien om design fins visjoner om en mer bærekraftig framtid. Nå graves visjonene fram.

Publisert 29. apr. 2015 14:28

For tredje år på rad er fagmiljøet ved Institutt for medier og kommunikasjon blant de 50 beste på sitt felt i verden.

Publisert 28. apr. 2015 10:03

Workshopen Critiques of Luxury utforsker problemstillinger knyttet til lukusvarer og luksusforbruk. Vær med i diskusjonen den 5. mai.

Publisert 22. apr. 2015 14:27

Kristoffer Vadum har forsket på et håndskrift som gir inngående innsikt i hvordan den avanserte akademiske jusen fra Bologna ble forenklet og brukt i Norge og på Island i norrøn middelalder.

Publisert 21. apr. 2015 15:13

Hvordan påvirker berøringsskjermen forholdet mellom syn og berøring? Det utforskes i konferansen Touching the Screen 28. april.

Publisert 21. apr. 2015 12:03

Filmers musikk og lyd understøtter ikke bare vår opplevelse av filmens fortelling. Det kan også påvirke måten vi oppfatter oss selv på og hvordan vi handler.

Publisert 17. apr. 2015 11:44

Forsking på meir enn 16 000 skaldevers peikar på at den tradisjonelle dateringa av skaldedikta er til å lita på, syner avhandlinga til Klaus Johan Myrvoll.

Publisert 7. apr. 2015 12:54

Historieprofessor Robert Marc Friedman lagar teater av vitskap. Snart er han aktuell med teaterstykket «Transcendence», som viser nye sider av Einsteins relativitetsteori.

Illustrasjon: Annica Thomsson
Publisert 9. mars 2015 13:24

Forfattere, musikere og andre kunstnere arbeider under helt andre betingelser enn for bare ti år siden. – Vi observerer mer konkurranse og større vansker med å nå ut, sier medieprofessor Tore Slaatta.

Publisert 2. mars 2015 15:09

Ida Tolgensbakk har skrevet en kulturhistorisk doktorgrad om hvordan unge svenske arbeidsmigranter i Oslo blir forstått, og hvordan de opplever seg selv i Norge og det norske.

Publisert 2. mars 2015 10:04

Guro Nore Fløgstad har forsket på romanske språk og viser at visse typer språklig endring er langt mindre forutsigbare enn antatt.

Publisert 20. feb. 2015 13:01

Rana Issa har forsket på hvordan moderne oversettelser av bibelen i Beirut har påvirket hele det arabiske språket.

Pass
Publisert 20. feb. 2015 11:06

Opplevelsen av å høre til i en nasjonal kultur følger ikke nødvendigvis bestemte mønstre. Annika B. Myhr har forsket på hvordan identitet er fremstilt i migrasjonslitteraturen.

Bokforside, The Media Welfare State: Nordic Media in the Digital Era
Publisert 19. feb. 2015 15:16

Boken «The Media Welfare State: Nordic Media in the Digital Era» utforsker hvordan de nordiske landenes medieindustri skiller seg fra resten av verden.

Publisert 19. feb. 2015 11:08

I klassisk armensk språk har z- en spesiell funksjon, som Angelika Müth viser i sin avhandling om hvordan bestemthet og ubestemthet kodes i språk.