60 millioner til fri humanistisk forskning

I konkurransen om fri prosjektstøtte fra Forskningsrådet (FRIPRO) har en rekke søknader fra forskere ved Det humanistiske fakultet vunnet fram. Ti ulike prosjekter får til sammen 60 millioner kroner. 

Konkurranse om FRIPRO-tildelinger er hard. Under ti prosent av søknadene blir innvilget i denne åpne konkurransearenaen for alle fag og disipliner. Det finnes ingen tematiske føringer, og det stilles ingen krav om anvendelse og umiddelbar nytteverdi. Målet er å stimulere fri forskning som favner bredt, å støtte dristig og nyskapende fri forskning, som er en forutsetning for all annen forskning.

Innenfor humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) er tildelingen for 2017 slik: 264 millioner kroner fordeles på 35 prosjekter. Av dette beløpet får seks institutter ved Det humanistiske fakultet (HF) ved Universitetet i Oslo ti tildelinger på til sammen rundt 60 millioner kroner.

Forskningsdekan Ellen Rees er fornøyd med 60 millioner kroner til til fri forskning ved Det humanistiske fakultet.

– Dette gledelige resultatet kommer av målrettet innsats med skriving av søknader, sier forskingsdekan Ellen Rees. Hun er særlig stolt over at unge forskertalenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier får to av de totalt tre tildelingene som UiO har fått i denne kategorien.

De øvrige tildelingene er til fire forskningsprosjekter, tre mobilitetsstipend, og en tildeling av arrangementsstøtte. I tillegg støtter Forskingsrådet prosjektet Political Philosophy Looks to Antarctica: Sovereignty, Resource Rights and Legitimacy in the Antarctic Treaty System, med midler fra programmet POLARPROG.

Søknadene om forskerprosjekt, unge forskertalenter og mobilitetsstipend er faglig vurdert av ekspertpaneler. Underveis har Forskningsrådet lagt særlig vekt på vurderingen av vitenskapelig kvalitet – samt dristighet og faglig fornyelse – ved siden av de øvrige føringene i utlysningene.

Tildelingene for 2017

Forskingsprosjekt

  • IKOS / Dag Henrik Tuastad og Brynjar Lia: Rebel Governance in the Middle East: The role of kinship groups in sociopolitical organization of insurgent proto-states
  • ILOS/ Kristin Bech: Constraints on syntactic variation: noun phrases in early Germanic languages
  • ILOS/ Michael Lundblad: The Biopolitics of Disability, Illness and Animality: Cultural Representation and Societal Significance
  • IMK/ Anders Fagerjord: Streaming the culture industries: Analyzing the technology, usage and economy of streaming media services

Unge forskertalenter

  • ILN/ Elise Kleivane: Between runes and manuscripts. Roman-alphabet inscriptions in Viking Age and Medieval Norway
  • ILN/ Mikael Males: Myths about Language in the Middle Ages

Mobilitetsstipend

  • IAKH/ Ragnhild Martine Bø: Image, Imitation, Indulgence. Netherlandish Art and Devotional Practices in Denmark-Norway c.1400-1600
  • IFIKK/ Joanne Stolk: Language norms from below: The Greek language in Graeco-Roman Egypt
  • ILN / Maria Husabø Oen: The Locus of Truth: Birgitta of Sweden and the Journey to Jerusalem

Arrangementsstøtte

  • IFIKK/ Kjetil Fallan: Making and Unmaking the Environment (konferanse)
Av Alf Øksdal
Publisert 14. des. 2016 15:58 - Sist endret 14. des. 2016 16:22