Aktuelle forskningssaker - Side 10

Illustrasjon: Annica Thomsson
Publisert 9. mars 2015 13:24

Forfattere, musikere og andre kunstnere arbeider under helt andre betingelser enn for bare ti år siden. – Vi observerer mer konkurranse og større vansker med å nå ut, sier medieprofessor Tore Slaatta.

Publisert 2. mars 2015 15:09

Ida Tolgensbakk har skrevet en kulturhistorisk doktorgrad om hvordan unge svenske arbeidsmigranter i Oslo blir forstått, og hvordan de opplever seg selv i Norge og det norske.

Publisert 2. mars 2015 10:04

Guro Nore Fløgstad har forsket på romanske språk og viser at visse typer språklig endring er langt mindre forutsigbare enn antatt.

Publisert 20. feb. 2015 13:01

Rana Issa har forsket på hvordan moderne oversettelser av bibelen i Beirut har påvirket hele det arabiske språket.

Pass
Publisert 20. feb. 2015 11:06

Opplevelsen av å høre til i en nasjonal kultur følger ikke nødvendigvis bestemte mønstre. Annika B. Myhr har forsket på hvordan identitet er fremstilt i migrasjonslitteraturen.

Bokforside, The Media Welfare State: Nordic Media in the Digital Era
Publisert 19. feb. 2015 15:16

Boken «The Media Welfare State: Nordic Media in the Digital Era» utforsker hvordan de nordiske landenes medieindustri skiller seg fra resten av verden.

Publisert 19. feb. 2015 11:08

I klassisk armensk språk har z- en spesiell funksjon, som Angelika Müth viser i sin avhandling om hvordan bestemthet og ubestemthet kodes i språk.

Publisert 11. feb. 2015 14:47

Prosjektet er en del av MultiLing, Senter for flerspråklighet, og det vil kunne bidra til en bedre forståelse av hva det betyr å være en moderne borger i et samfunn med økende språklig og kulturelt mangfold.

Publisert 11. feb. 2015 14:46

Baard skal bidra med sin statistikkompetanse til MultiLings prosjekter. I fritiden spiller og synger han folkemusikk.

Publisert 11. feb. 2015 14:46

Jeanette har ansvar for blant annet organisering av konferanser. På fritiden er hun glad i å synge, og veldig opptatt av språk.

Publisert 6. feb. 2015 11:37

Etablerte sannheter om vikingene blir utfordret i boken Viking Worlds, som gir ny innsikt i teknologi, samfunn og mentalitet i vikingenes verden.

Publisert 4. feb. 2015 11:53

Johan Schimanski og Ulrike Spring skriver i Passagiere des Eises om den østerriksk-ungarske polarekspedisjonen (1872-1874) som fikk stor oppmerksomhet i hele Europa.

Publisert 3. feb. 2015 13:20

Austnorske 1700-talsbønder var ikkje så lokale, bondske eller nasjonale i klesvegen som mange har trudd, fortel avhandlinga til Bjørn Sverre Hol Haugen.

Toril Opsahl (Photo: private)
Publisert Jan. 28, 2015 11:53 AM

A warm welcome to our new MultiLing affiliate and department colleague, Toril Opsahl!

Publisert 26. jan. 2015 15:55

Forskning på normal språkkompetanse og språkbruk kommer til nytte for de som arbeider med personer med språkvansker.

Publisert 22. jan. 2015 11:00

Bokbransjen i Norge blir kritisert for maktmisbruk og sendrektighet i overgangen til digitale produkter. Terje Colbjørnsen har undersøkt hvordan forlag arbeider med digitalisering og innovasjon.

Associate Professor Ingebjørg Tonne
Publisert Jan. 16, 2015 11:24 AM

A warm welcome to our newest MultiLing affiliate and department colleague, Ingebjørg Tonne!

Publisert Jan. 14, 2015 8:43 PM

MultiLing has become a member of the research network LingNet Europe.

Publisert 14. jan. 2015 13:57

Ytringsfriheten har ikke så dype røtter i Norge som vi kanskje tror. Mesteparten av historisk tid var preget av sensur. Ny forskning viser hvor gjennomregulert og overvåket offentlige ytringer var i Danmark-Norge, fra 1536 til 1814.

Publisert 8. jan. 2015 13:44

Avhandlinga til Ronny Spaans om Amsterdam-diktaren Joannes Six van Chandelier gjev ny historisk innsikt i den nederlandske republikken – den største handelsmakta i Europa på 1600-talet.

Fra terror til overvåking. Overvåking i Norge, et kritisk prospekt (bokcover).
Publisert 6. jan. 2015 14:33

Fører overvåking til mindre terror? Overskuer vi konsekvensene av å bruke dagens overvåkingsteknologi? En ny bok tematiserer overvåking som terrorforebyggende tiltak.

Publisert 16. des. 2014 16:02

Hva skjer med språkene til flerspråklige som rammes av demens eller hjerneslag? Den internasjonalt kjente språkforskeren Loraine Obler deler av sin innsikt med studenter og stipendiater ved MultiLing Senter for flerspråklighet.

Publisert 10. des. 2014 15:02

Lussinatt 13. desember markerte starten på jula i Norden. Da skulle tresking og spinning være unnagjort og brygging og baking være i gang.

Publisert 8. des. 2014 14:37

– Vårt felles minne har blitt elektroniske begivenheter, avhengige av konstant oppdatering og overføring, sier Ina Blom, professor i kunsthistorie. Det forandrer våre ideer om hva samfunn er.

Publisert 4. des. 2014 13:44

Forfatterne av boken Writing Democracy løfter frem den norske grunnloven som et skriftstykke av eksepsjonell betydning. Blir dette den internasjonale håndboken når nye grunnlovstekster skal skrives?