Aktuelle forskningssaker - Side 10

Publisert 22. mai 2015 11:35

Afrikansk-amerikanske artister gjorde seg bemerket i Norge langt tidligere enn hva den norske musikkhistorielitteraturen tilsier, viser Erlend Hegdal i sin forskning. 

Publisert 7. mai 2015 13:26

Niamh Ní Bhroin håper at hennes forskning kan bidra til at brukere av minoritetsspråk får bedre vilkår i sosiale medier.

Publisert 5. mai 2015 16:30

Design er ikke bare formgivning. Design kan drepe, og design kan bringe verden framover. I historien om design fins visjoner om en mer bærekraftig framtid. Nå graves visjonene fram.

Publisert 29. apr. 2015 14:28

For tredje år på rad er fagmiljøet ved Institutt for medier og kommunikasjon blant de 50 beste på sitt felt i verden.

Publisert 28. apr. 2015 10:03

Workshopen Critiques of Luxury utforsker problemstillinger knyttet til lukusvarer og luksusforbruk. Vær med i diskusjonen den 5. mai.

Publisert 22. apr. 2015 14:27

Kristoffer Vadum har forsket på et håndskrift som gir inngående innsikt i hvordan den avanserte akademiske jusen fra Bologna ble forenklet og brukt i Norge og på Island i norrøn middelalder.

Publisert 21. apr. 2015 15:13

Hvordan påvirker berøringsskjermen forholdet mellom syn og berøring? Det utforskes i konferansen Touching the Screen 28. april.

Publisert 21. apr. 2015 12:03

Filmers musikk og lyd understøtter ikke bare vår opplevelse av filmens fortelling. Det kan også påvirke måten vi oppfatter oss selv på og hvordan vi handler.

Publisert 17. apr. 2015 11:44

Forsking på meir enn 16 000 skaldevers peikar på at den tradisjonelle dateringa av skaldedikta er til å lita på, syner avhandlinga til Klaus Johan Myrvoll.

Publisert 7. apr. 2015 12:54

Historieprofessor Robert Marc Friedman lagar teater av vitskap. Snart er han aktuell med teaterstykket «Transcendence», som viser nye sider av Einsteins relativitetsteori.

Robert Blackwood (Photo: liv.ac.uk)
Publisert Mar. 31, 2015 1:28 PM

A warm welcome to our new MultiLing affiliate Robert Blackwood!

Illustrasjonsfoto: Anders Lien/UiO
Publisert 30. mars 2015 15:04

MultiLing Senter for fleirspråklegheit, lyser også i år ut to MA-stipend à kr 15 000 til to studentar som skriv om eit emne som fell innanfor eitt eller fleire av temaområda for MultiLing: fleirspråkleg kompetanse, fleirspråkleg praksis og fleirspråkleg forvalting.

Illustrasjon: Annica Thomsson
Publisert 9. mars 2015 13:24

Forfattere, musikere og andre kunstnere arbeider under helt andre betingelser enn for bare ti år siden. – Vi observerer mer konkurranse og større vansker med å nå ut, sier medieprofessor Tore Slaatta.

Publisert 2. mars 2015 15:09

Ida Tolgensbakk har skrevet en kulturhistorisk doktorgrad om hvordan unge svenske arbeidsmigranter i Oslo blir forstått, og hvordan de opplever seg selv i Norge og det norske.

Publisert 2. mars 2015 10:04

Guro Nore Fløgstad har forsket på romanske språk og viser at visse typer språklig endring er langt mindre forutsigbare enn antatt.

Publisert 20. feb. 2015 13:01

Rana Issa har forsket på hvordan moderne oversettelser av bibelen i Beirut har påvirket hele det arabiske språket.

Pass
Publisert 20. feb. 2015 11:06

Opplevelsen av å høre til i en nasjonal kultur følger ikke nødvendigvis bestemte mønstre. Annika B. Myhr har forsket på hvordan identitet er fremstilt i migrasjonslitteraturen.

Bokforside, The Media Welfare State: Nordic Media in the Digital Era
Publisert 19. feb. 2015 15:16

Boken «The Media Welfare State: Nordic Media in the Digital Era» utforsker hvordan de nordiske landenes medieindustri skiller seg fra resten av verden.

Publisert 19. feb. 2015 11:08

I klassisk armensk språk har z- en spesiell funksjon, som Angelika Müth viser i sin avhandling om hvordan bestemthet og ubestemthet kodes i språk.

Publisert 11. feb. 2015 14:47

Prosjektet er en del av MultiLing, Senter for flerspråklighet, og det vil kunne bidra til en bedre forståelse av hva det betyr å være en moderne borger i et samfunn med økende språklig og kulturelt mangfold.

Publisert 11. feb. 2015 14:46

Baard skal bidra med sin statistikkompetanse til MultiLings prosjekter. I fritiden spiller og synger han folkemusikk.

Publisert 11. feb. 2015 14:46

Jeanette har ansvar for blant annet organisering av konferanser. På fritiden er hun glad i å synge, og veldig opptatt av språk.

Publisert 6. feb. 2015 11:37

Etablerte sannheter om vikingene blir utfordret i boken Viking Worlds, som gir ny innsikt i teknologi, samfunn og mentalitet i vikingenes verden.

Publisert 4. feb. 2015 11:53

Johan Schimanski og Ulrike Spring skriver i Passagiere des Eises om den østerriksk-ungarske polarekspedisjonen (1872-1874) som fikk stor oppmerksomhet i hele Europa.

Publisert 3. feb. 2015 13:20

Austnorske 1700-talsbønder var ikkje så lokale, bondske eller nasjonale i klesvegen som mange har trudd, fortel avhandlinga til Bjørn Sverre Hol Haugen.