Aktuelle forskningssaker - Side 6

Pia Quist presenterer på SONE-konferansen.
Publisert 22. apr. 2016 15:28

Associate professor Pia Quist (Københavns Universitet) har studert om unge minoritetsspråklige i en av Danmarks største forsteder kombinerer trekk fra regional dialekt med trekk fra multietnolektisk tale. I april har hun presentert sitt arbeid både på MultiLings workshop Dialekt acquisition and migration og på den årlige SONE-konferansen.

Photo of Associate Professor Cecelia Cutler
Publisert Apr. 21, 2016 12:08 PM

Associate Professor Cecelia Cutler, the City University of New York, is visiting MultiLing in April to participate in the workshop Dialect acquisition and migration and in the SONE (Sociolinguistic Network in Norway) Conference. In her presentation at the workshop, “’People don’t see me as white’: how appearance plays in dialect acquisition among immigrants in the U.S.”, she addressed the topic of embodiment. She also explored people’s experience of being in a physical body, and how this experience shapes their language choices and their construction of identity. It’s not just about how it feels to be in your body, but also how others perceive you and how others frame you or attempt to construct you based on how you look.

Jorunn Simonsen Thingnes (left) and Kristin Myklestu are new MultiLing research assistants
Publisert Apr. 15, 2016 7:23 PM

Jorunn Simonsen Thingnes and Kristin Myklestu are our two new research assistants. Welcome to MultiLing!

Publisert 15. apr. 2016 19:23

MultiLing har fått to nye vitenskapelig assistenter, Jorunn Simonsen Thingnes og Kristin Myklestu. De har begge master fra Universitetet i Oslo. Velkommen!

Bilete av Maarja Siiner
Publisert 13. apr. 2016 08:39

Forskar Maarja Siiner ved MultiLing har studert korleis demens vert omtala og framstilt i norske aviser mellom 1995 og 2015. Ho har funne at demens opptrer i ein politisk institusjonalisert diskurs, og at sjukdomen er meir omtala i dag enn for ti–tjue år sidan. I granskinga av omtalen av eldre innvandrarar i relasjon til demens har ho avdekt tydelege rammer for korleis innvandrarar i helsevesenet vert omtala. Desse rammene syner eit komplekst bilde av innvandrarar som både ressurs og utfordring.

Publisert 12. apr. 2016 14:43

En rekke forskere i humanistiske fag bidrar med ny innsikt i menneskeliv og samfunn. Her er bilder med korte tekster som forteller litt om hvordan humanistisk forskning er koblet til livsvitenskap.

Photo of Professor Gillian Wigglesworth
Publisert Apr. 8, 2016 5:47 PM

Professor Gillian Wigglesworth from the University of Melbourne is a Chief Investigator on the Centre of Excellence for the Dynamics of Language and has been visiting MultiLing this week. Her major research focus is on the languages indigenous children living in remote communities learn, and how these languages interact with English once the children start school. How can we improve the children’s school results and reverse the increasing loss of indigenous languages?

Publisert 10. mars 2016 09:16

Bruker du to språk jamleg, kan du ha eit fortrinn om du blir ramma av demens. Forskarar skal no studere koplingar mellom alderdom, demens og språk.

Publisert 29. feb. 2016 14:51

Vi deler bilder og artikler på nett, men ikke spillelistene våre. Det kan være fordi musikk er noe veldig personlig for oss. 

Publisert 25. feb. 2016 12:15

Korleis vil nabolaget ditt sjå ut når barnebarna er blitt gamle? Ny teknologi kan gjere det muleg å få svaret rett inn på smarttelefonen. 

Publisert 17. feb. 2016 13:04

2000 timer lydopptak ble kjørt fra Praha til Oslo i en folkevognbuss. 50 år og mange tusen arbeidstimer senere er opptakene blitt til ordboken MAID – Mandarin Audio Idolect Dictionary.

Publisert 5. feb. 2016 16:08

Er sosiale medier den nye maktfaktoren i politiske debatter og valgkamp? Forskere har gjort undersøkelser i flere land som viser hvordan disse mediene gir nye muligheter til påvirkning og makt.

Publisert 3. feb. 2016 09:40

Konservative, religiøse allianser påvirker FNs agenda i langt større grad enn det vi kanskje er klar over. Særlig når det gjelder likestilling og familiepolitikk.  

Publisert 29. jan. 2016 09:44

Hver tredje elev i norsk grunnskole snakker et annet språk i hjemmet. Men denne språkkompetansen utnyttes ikke i skolen.

Publisert 27. jan. 2016 14:39

Vi bør slutte å være så opptatt av hvordan vi har det. I stedet bør vi konsentrere oss om hva vi gjør, mener filosofiprofessor Øyvind Rabbås.  

Publisert 26. jan. 2016 15:29

Kinas utviklingspolitikk i Tibet har bidratt til en enestående økonomisk vekst, men også til etnisk marginalisering og økte ulikheter mellom by og bygd, viser en ny avhandling.

Publisert 21. jan. 2016 10:00

Dei valde sin eigen veg, dei få tusen nordmennene som utvandra til Latin-Amerika mellom 1820 og 1940. Men for mange gjekk det ikkje som dei håpa på. I staden reiste dei skuffa heim att. 

Publisert 15. jan. 2016 11:51

Det var helt riktig av Vesten å reagere krast da Russland tok Krim-halvøya med makt i 2014. Men på sikt må forholdet til Russland normaliseres, mener områdeekspert Pål Kolstø.

Publisert 14. jan. 2016 16:21

I populærkulturen er det ingen andre som har brutt med kjønnsgrenser i så stor grad som David Bowie, ifølge musikkprofessor Stan Hawkins. I en ny bok vier han ett av kapitlene til den nylig avdøde kultfiguren.

Publisert 8. jan. 2016 14:33

Samtidsmusikken er ikke kald og følelsesløs, slik den er blitt beskyldt for. Dagens musikere spiller den inn i hjertene våre, ifølge en ny bok skrevet av ledende internasjonale forskere.

Publisert 7. jan. 2016 13:48

I en tid med streng sensur og aviser som ikke fikk lov til å mene, fant tidsskriftene et smutthull. Forskere har nå studert mediet som banet veien for det frie ord i Danmark og Norge.

Publisert 14. des. 2015 13:34

Den sjølvtitulerte «Islamske staten» har prega nyhendestraumen frå Midtausten dei siste åra. Men jihadistane i Den islamske staten er ikkje så unike som ein kan få inntrykk av.

Publisert 11. des. 2015 10:49

Studier av private brev og andre dokumenter skrevet på papyrus viser Joanne Vera Stolk mulige forklaringer på hvorfor elementer i gresk språk, som bruk av kasus, ble endret gjennom århundrene.

Publisert 11. des. 2015 10:32

12 søknader fra Det humanistiske fakultet fikk Fri prosjektstøtte for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIPRO) fra Forskningsrådet, og seks prosjekter vil starte opp i 2016.

Inger Moen (photo: Ram Gupta)
Publisert Dec. 9, 2015 2:16 PM

Inger Moen, Professor of applied linguistics at the University of Oslo, passed away on November 28th 2015, at the age of 75.