Aktuelle forskningssaker - Side 8

Publisert 2. juni 2016 11:03

Frode Helland hadde et innlegg på konferansen Ibsen and genre på Universitetet i Zurich 19. - 20. mai 2016.

Ng Bee Chin er klar til å presentere. (Foto: UiO)
Publisert 1. juni 2016 12:41

Språket formidlar ei verd av følelsar, men kva følelsar som vert uttrykte, er avhengig av kva språk vi uttrykkjer oss på. Professor Ng Bee Chin (Nanyang Technological University) forskar mellom anna på følelsar og språk, og under ei gjesteførelesing på MultiLing i slutten av mai greidde ho ut om språk og følelsesord i ein fleirspråkleg kontekst.

Publisert 1. juni 2016 10:35

Det store vokalskiftet begynte rundt år 1250, ifølge en ny bok av Gjertrud Flermoen Stenbrenden. Dette er 150 år tidligere enn annen forskning har vist.

Ng Bee Chin and Francesco Paolo Cavallaro (Photo: private)
Publisert May 26, 2016 3:59 PM

In May and June, Associate Professor Ng Bee Chin and Associate Professor Francesco Cavallaro are visiting from Nanyang Technological University (NTU), Singapore. 

Brendan Weeks holding his lecture.
Publisert May 23, 2016 10:52 AM

More than half the world is bilingual — speaking at least two and sometimes more languages with some proficiency. Recent research suggests that bilingualism has protective benefits for the brain. The power of bilingualism is beyond language itself.

Lenore Grenoble at MultiLing
Publisert May 11, 2016 12:08 PM

How do you reconstruct a language that is no longer spoken when there are few documentation records? Lenore Grenoble illustrates how mapping sociolinguistic context plays an important role in this kind of work. 

Publisert 6. mai 2016 14:34

I denne episoden av podcasten Politikk og Røvere er gjesten Linn Sandberg, stipendiat ved IMK. 

Publisert 4. mai 2016 10:11

For første gang arrangeres en utstilling om Oslo som språklig smeltedigel. «Oslo sier. Språk i byen» på Bymuseet i Frognerparken skal stå fram til 1. april 2018.

MultiLings Unn Røyneland ønsker velkommen til årets SONE-konferanse
Publisert 29. apr. 2016 15:45

Nok en vellykket SONE-konferanse er gjennomført. Konferansen ble arrangert på Hotel Bristol i Oslo, og fire foredragsholdere var invitert til å snakke om temaet Språk og Sted. I tillegg fikk vi presentert nye og eldre prosjekter knyttet til temaet fra mange spennende vinkler.

Unn Røyneland, Deputy Director of MultiLing, opening the worskshop Dialect acquisition and migration. She is standing in front of the audience.
Publisert Apr. 28, 2016 11:23 AM

How do immigrants position themselves by acquiring/not acquiring the local dialect? This was one of the questions raised at the workshop Dialect acquisition and migration

Pia Quist presenterer på SONE-konferansen.
Publisert 22. apr. 2016 15:28

Associate professor Pia Quist (Københavns Universitet) har studert om unge minoritetsspråklige i en av Danmarks største forsteder kombinerer trekk fra regional dialekt med trekk fra multietnolektisk tale. I april har hun presentert sitt arbeid både på MultiLings workshop Dialekt acquisition and migration og på den årlige SONE-konferansen.

Photo of Associate Professor Cecelia Cutler
Publisert Apr. 21, 2016 12:08 PM

Associate Professor Cecelia Cutler, the City University of New York, is visiting MultiLing in April to participate in the workshop Dialect acquisition and migration and in the SONE (Sociolinguistic Network in Norway) Conference. In her presentation at the workshop, “’People don’t see me as white’: how appearance plays in dialect acquisition among immigrants in the U.S.”, she addressed the topic of embodiment. She also explored people’s experience of being in a physical body, and how this experience shapes their language choices and their construction of identity. It’s not just about how it feels to be in your body, but also how others perceive you and how others frame you or attempt to construct you based on how you look.

Jorunn Simonsen Thingnes (left) and Kristin Myklestu are new MultiLing research assistants
Publisert Apr. 15, 2016 7:23 PM

Jorunn Simonsen Thingnes and Kristin Myklestu are our two new research assistants. Welcome to MultiLing!

Publisert 15. apr. 2016 19:23

MultiLing har fått to nye vitenskapelig assistenter, Jorunn Simonsen Thingnes og Kristin Myklestu. De har begge master fra Universitetet i Oslo. Velkommen!

Bilete av Maarja Siiner
Publisert 13. apr. 2016 08:39

Forskar Maarja Siiner ved MultiLing har studert korleis demens vert omtala og framstilt i norske aviser mellom 1995 og 2015. Ho har funne at demens opptrer i ein politisk institusjonalisert diskurs, og at sjukdomen er meir omtala i dag enn for ti–tjue år sidan. I granskinga av omtalen av eldre innvandrarar i relasjon til demens har ho avdekt tydelege rammer for korleis innvandrarar i helsevesenet vert omtala. Desse rammene syner eit komplekst bilde av innvandrarar som både ressurs og utfordring.

Publisert 12. apr. 2016 14:43

En rekke forskere i humanistiske fag bidrar med ny innsikt i menneskeliv og samfunn. Her er bilder med korte tekster som forteller litt om hvordan humanistisk forskning er koblet til livsvitenskap.

Photo of Professor Gillian Wigglesworth
Publisert Apr. 8, 2016 5:47 PM

Professor Gillian Wigglesworth from the University of Melbourne is a Chief Investigator on the Centre of Excellence for the Dynamics of Language and has been visiting MultiLing this week. Her major research focus is on the languages indigenous children living in remote communities learn, and how these languages interact with English once the children start school. How can we improve the children’s school results and reverse the increasing loss of indigenous languages?

Publisert 10. mars 2016 09:16

Bruker du to språk jamleg, kan du ha eit fortrinn om du blir ramma av demens. Forskarar skal no studere koplingar mellom alderdom, demens og språk.

Publisert 29. feb. 2016 14:51

Vi deler bilder og artikler på nett, men ikke spillelistene våre. Det kan være fordi musikk er noe veldig personlig for oss. 

Publisert 25. feb. 2016 12:15

Korleis vil nabolaget ditt sjå ut når barnebarna er blitt gamle? Ny teknologi kan gjere det muleg å få svaret rett inn på smarttelefonen. 

Publisert 17. feb. 2016 13:04

2000 timer lydopptak ble kjørt fra Praha til Oslo i en folkevognbuss. 50 år og mange tusen arbeidstimer senere er opptakene blitt til ordboken MAID – Mandarin Audio Idolect Dictionary.

Publisert 5. feb. 2016 16:08

Er sosiale medier den nye maktfaktoren i politiske debatter og valgkamp? Forskere har gjort undersøkelser i flere land som viser hvordan disse mediene gir nye muligheter til påvirkning og makt.

Publisert 3. feb. 2016 09:40

Konservative, religiøse allianser påvirker FNs agenda i langt større grad enn det vi kanskje er klar over. Særlig når det gjelder likestilling og familiepolitikk.  

Publisert 29. jan. 2016 09:44

Hver tredje elev i norsk grunnskole snakker et annet språk i hjemmet. Men denne språkkompetansen utnyttes ikke i skolen.

Publisert 27. jan. 2016 14:39

Vi bør slutte å være så opptatt av hvordan vi har det. I stedet bør vi konsentrere oss om hva vi gjør, mener filosofiprofessor Øyvind Rabbås.