Disputaser

Kommende 5 dager

19 jan.
Tid og sted: 19. jan. 2018 09:15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Eva Marie Håland ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Language choice in recent Egyptian literature: A study of language practices and attitudes among Egyptian authors in the years 2011-2014

Tid og sted: 19. jan. 2018 12:15, Auditorium 3, Sophus Bugges hus

Cand.philol. Bente Aass Solbakken ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Konstruert kontinuitet. Herman Schirmer og gjenreisningen av en nasjonal arkitektur.

Tid og sted: 19. jan. 2018 12:15, FORUM, Forskningsparken

Cand.philol. Kjartan Rekdal Müller ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Ting, steder, mennesker og historier - Digitale utforskninger av guidesjangeren

Flere kommende disputaser

Tid og sted: 16. feb. 2018 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Jens-Morten Hanssen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Ibsen on the German Stage 1876-1918: A Quantitative Approach

Tid og sted: 16. mars 2018 12:15, Salen, ZEB-bygningen, Blindern

Master Thomas Erma Møller ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Sources, Structure and Surface: Philological and Analytical Studies in Fartein Valen’s Orchestral Works