Disputaser

Kommende disputaser

Tid og sted: 9. nov. 2017 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Lars Erik Gjerpe ved Institutt for arkeologi, konservering og historie  vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) : Effektive hus. Bosetning, jord og rettigheter på Østlandet i jernalder.

Tid og sted: 14. nov. 2017 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum

M.Phil. Per Erik Solberg ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): The Discourse Semantics of Long-Distance Reflexives.