Disputas: Mia Göran

Cand.philol. Mia Göran ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Sansningens Poetikk. John Cages estetiske praksis: ”a non-knowledge of something that had not yet happened”

Prøveforelesning

tirsdag 24. november 2009 i Salen i ZEB-bygningen, Sem Sælandsvei 2, Blindern
kl. 16.15-17.00: "John Cage og verkbegrepet i europeisk musikktradisjon."

Bedømmelseskomité

Professor Dag T. Andersson, Universitetet i Tromsø (førsteopponent)
Professor Tom Sandqvist, ved Kunstfack i Stockholm og Docent i kunstvitenskap ved Lapplands Universitet i Rovaniemi, Finland (andreopponent)
Professor Anne Danielsen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Prodekan Mette H. Hansen ved Det humanistiske fakultet.

Veileder:  Professor Ståle Wikshåland, IMV, Universitetet i Oslo

Sammendrag

John Cage: Lydens eksistensielle skjønnhet

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Ancha Wesnes.

Publisert 10. juni 2009 15:04 - Sist endret 7. mars 2014 13:50