Om klangfarge og erindring i Arnold Schönbergs sene kammermusikk

23. februar framstiller cand.philol. Arnulf Christian Mattes seg for dr.art.-graden med avhandlingen Reflected Colors – Reflective Forms: On the Interpretation of Arnold Schoenberg’s Late Chamber Music Works

Farger som uttrykk for erindring har så langt ikke vært av betydning for forståelsen av Schönbergs sene musikkstil.

I avhandlingen utforskes Schönbergs spill med referanser til hans egen kreative fortid. Sentralt i den analytiske tilnærmingen til Stryketrioen og Fantasien står en bestemt gruppe teksturer, såkalte klangflater. Som avhandlingen viser, danner disse teksturer høydepunkter i de sene verkenes musikalske dramaturgi, samtidig som de minner om nøkkelscener i Schönbergs ekspresjonistiske musikkdrama.

Avhandlingen viser hvordan den sene kammermusikkens særegne uttrykk ligger i måten teksturer og figurer i de ekspresjonistiske og de sene verk ligner hverandre. Avdekkingen av dette spillet med differanser, fra subtil etterligning til drastisk forvrengning, åpner for en radikal nyorientering i forståelsen og opplevelsen av de sene verk.

Klangfargedimensjonen anses av Mattes som sentral for å forstå bakgrunnen for tilbakevendelsen av ekspresjonistiske stiltrekk i Schönbergs sene kammermusikk.
Avhandlingen fremhever betydningen av klangfargenes ekspressive og retoriske kvaliteter, med den konsekvens at den ensidige forståelsen av Schönbergs musikk som utilgjengelige tolvtonekonstruksjoner bør revideres.


Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til:
Institutt for musikkvitenskap, v/ Anne Cathrine Wesnes, ZEB-bygningen, Sem Sælands vei 2, 2.etg., tlf.: 22 85 81 94

Doktorgradsprøver:
Prøveforelesning torsdag 22. februar 2007 i Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern
kl. 17.15-18.00: ”History or Memory? Why should Musical Hermeneutics elevate Schoenberg's last Chamber Works from Belated Expressionism to Late Style?”

Disputas fredag 23. februar 2007 kl. 9.15 i Universitetets gamle festsal, Domus Academica, Sentrum.

De ordinære opponenter er:
Førsteamanuensis Berthold Hoeckner, University of Chicago (førsteopponent)
Dr. Charles Wilson, Cardiff University (annenopponent)

Professor Hallgjerd Aksnes, Universitetet i Oslo og professor Erling Guldbrandsen, Universitetet i Oslo har administrert komiteens arbeid.

Disputasen ledes av prodekan for studier, førsteamanuensis Gro Bjørnerud Mo.

Doktordisputaser ved HF

For mer informasjon om doktorgradsprøvene, kontakt: Marita Bergtun

Publisert 13. feb. 2007 12:59 - Sist endret 2. des. 2011 14:59