Doktordisputas ved HF-fakultetet

Doktorgradsprøve:
Når det svinger – bevegelser som passer til musikk

18. november 2008 fremstiller cand.philol. Egil Haga seg for ph.d.-graden med avhandlingen Correspondences between Music and Body Movement

Mange ulike bevegelser kan passe til den samme musikken. Men samtidig er det på ingen måte tilfeldig hvilke bevegelser som passer. De fleste av oss kjenner godt når vi svinger med musikken og når vi er litt i utakt – vi vet hva som passer og hva som ikke passer. 

Egil Haga tar doktorgraden på sammenhengen mellom musikk og bevegelse. I avhandlingen studerer han hvordan bevegelser vi gjør med kroppen ser ut til å ligne på noe i musikken. Spedbarnsforskning tyder på at vi oppfatter likheter mellom lyd og bevegelse i svært tidlig alder. Det kan se ut som om sanseapparatet vårt er lagd slik at det skal være sensitivt til slike sammenhenger.

I avhandlingen beskriver Haga hvordan konkrete kvaliteter i musikken passer sammen med kvaliteter i bevegelser. Avhandlingen gir grunnlag for bedre forståelse av hvordan musikkopplevelsen er nært knyttet til bevegelse.

Doktorgradsprøver:
Prøveforelesning: mandag 17. november 2008, i Salen, ZEB-bygningen, Sem Sælandsvei 2, Blindern,
kl. 16.15-17.00: "Music and Multimodality".

Disputas tirsdag 18. november 2008 kl. 10.15, Universitetets gamle festsal, Domus Academica, Sentrum.

De ordinære opponenter er:
Professor Eric Clarke, Universitetet i Oxford (førsteopponent)
Professor Antonio Camurri, Universitetet i Genova (andreopponent)

Tredje medlem av komiteen er Professor Hallgjerd Aksnes, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av Førsteamanuensis Hans-Hinrich Thedens, Universitetet i Oslo.

Publisert 4. nov. 2008 10:45 - Sist endret 7. mars 2014 17:58