Anne Danielsen

Presence and Pleasure - a study in the funk grooves of James Brown and Parliament
 

Sted: Universitetets aula,Domus Media, Karl Johansgate 47
Tidspunkt: 16. juni 2001 kl. 10.15

Prøveforelesninger fredag 15. juni 2001, Auditorium 3 Sophus Bugges hus, Blindern
kl. 17.15-18.00: "Party For Your Right to Fight - ethics and aesthetics in the music of Public Enemy" (selvvalgt emne)
kl. 18.15-19.00: (oppgitt emne - offentliggjøres 31. mai)

Disputas lørdag 16. juni 2001 kl. 10.15 i Universitetets aula, Domus Media, Karl Johansgate 47.

De ordinære opponenter er:
Professor Robert Walser, University of California (førsteopponent)
Professor Alf Björnberg, Göteborg universitet (annenopponent)
Fil.dr. Laila Barkefors, Göteborg universitet

Disputasen ledes av instituttbestyrer, professor Rolf Inge Godøy.

Pressemelding:
Hva er det ved erfaringen av å danse til funk som er så attraktivt for et vestlig publikum? Hvorfor låter funk som funk? Og hvorfor forstås funk på en bestemt måte i det vestlige populærmusikalske feltet? Det er tema for Anne Danielsens doktoravhandling i musikkvitenskap. Danielsen har analysert James Browns klassiske låter fra perioden 1967-1974, samt utvalgte låter av Parliament (P-funk) fra midten av 1970-tallet med henblikk på hva funk er og betyr i en vestlig sammenheng. Arbeidet viser hvilke musikalske trekk som er med på å skape den karakteristiske tilstanden av intensitet og nærvær som et proppfullt dansegulv eller ekstatisk konsertpublikum hensettes i når de befinner seg i en funk-groove over tid. Erfaringen av å være fullt og helt absorbert i musikken slik at man glemmer tid og sted, diskuteres i relasjon til typiske vestlige bevissthetsorienterte tenkemåter. Funk fortolkes som en mulighet for å slippe unna "hodet" i vestlig forstand. Denne musikken kan dermed betraktes som et fristed i forhold til den dominerende vestlige kulturens krav om fornuft, kontroll og åndsnærvær. Ifølge Danielsen har funk mye til felles med mange av de genrene som dominerer dagens ungdomskultur som f.eks. drum&bass, trip-hop og acid jazz. Avhandlingen kan derfor kaste lys over den groove-baserte dansemusikkens tiltrekningskraft overfor både eldre og yngre publikumsgrupper.

Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til Harald Schmedling, Institutt for musikk og teater, Sem Sælandsvei 2, tlf: 22844428, e-post: harald.schmedling@imt.uio.no

For mer informasjon, kontakt: r.g.andresen@hf.uio.no
Signatur: Rasmus Andresen

Publisert 5. jan. 2006 17:36 - Sist endret 10. apr. 2011 13:02