Hallgjerd Aksnes

Perspectives of Musical Meaning. A Study Based on Selected Works by Geirr Tveitt.

Doktorand: Hallgjerd Aksnes
Sted: Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern
Tidspunkt: lørdag 28. september 2002 kl. 10.15
Melding:
Cand.philol Hallgjerd Aksnes fremstiller seg for graden doctor artium:

Prøveforelesninger fredag 27. september 2002, Salen, ZEB-bygget, Blindern
kl. 17.15-18.00: ” "...des Herzens seligster Erguß"
Text-Music Relations in Brahms’s "Im Herbst", op. 104, no. 5” (selvvalgt emne)
kl.18.15-19.00: "The interpenetration of musical structure and musical meaning: a mutually defined relationship?" (oppgitt emne)

Disputas lørdag 28. september 2002 kl. 10.15 i Auditorium 2, Georg Sverdrups hus (UB), Blindern.

De ordinære opponenter er:
Professor Nicolas Cook, University of Southampton (førsteopponent)
Professor Marion A. Guck, University of Michigan (annenopponent)

Tredje medlem av komiteen er professor em. Kjell Skyllstad, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av professor Rolf Inge Godøy.

Pressemelding:
PERSPECTIVES OF MUSICAL MEANING
A Study Based on Selected Works by Geirr Tveitt

Hva er musikalsk mening, hvordan oppstår denne meningen, og hvor finnes
den? Dette er blant avhandlingens mest grunnleggende teoretiske
problemstillinger. Like viktig er imidlertid avhandlingens demonstrasjon
av musikalsk mening på spill i en rekke ulike musikkvitenskapelige
diskurser som bygger på Geirr Tveitts (1908-81) komposisjoner og
skrifter. Disse diskursene søker å demonstrere hvordan musikalsk mening
produseres kontinuerlig i samspillet mellom klingende musikk,
partiturstudier, undersøkelser av de kulturelle kontekstene som omgir
Tveitts musikk, og de musikkvitenskapelige diskursene selv. I stedet for
å omfavne én enkelt teoretisk posisjon, eller søke å integrere ulike
posisjoner innen én enhetlig teori om musikalsk mening, søker
avhandlingen å gjenspeile den musikalske meningens store kompleksitet og
heterogenitet ved å ta flere ulike perspektiver på problemstillingene og
musikken som drøftes. Avhandlingen tegner således ikke ett enkelt,
ensartet bilde av musikalsk mening, men begir seg ut på en rekke ulike
diskurser i et forsøk på å bidra til en øket forståelse både av Tveitts
musikk og av musikalsk mening generelt.

Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til :
Institutt for musikk og teater, Harald Schmedling, rom 241 ZEB, telefon 22844428, e-post: harald.schmedling@imt.uio.no


For mer informasjon, kontakt: Sigrid Smith-Tønnessen
Signatur: Sigrid Smith-Tønnessen
 

Publisert 27. feb. 2006 10:52 - Sist endret 10. apr. 2011 13:38