Erlend Hovland

Le déplacement ontologique de l’oeuvre musicale – une étude de l’écriture orchestrale de Gustav Mahler

Doktorand: Erlend Hovland
Sted: Auditorium 14, Domus Bibliotheca, Sentrum
Tidspunkt: Lørdag 1. juni 2002, kl 10.15
Melding:
Cand.philol Erlend Hovland fremstiller seg for graden doctor artium:

Prøveforelesninger fredag 31. mai, Auditorium 3, Sophus Bugges hus, Blindern
kl. 17.15-18.00: "The relationship between form and orchestration in the music of Gustav Mahler"
(selvvalgt emne)
kl. 18.15-19.00: "Gustav Mahler's orchestral works in relation to other late nineteenth and
early twentieth century innovations in orchestral writing".
(oppgitt emne)

Disputas lørdag 1. juni 2002 kl. 10.15 i Auditorium 14, Domus Bibliotheca, Sentrum.

De ordinære opponenter er:
Professor Rolf Inge Godøy, Universitetet i Oslo
(førsteopponent)
Professor Henry-Louis de la Grange, Bibliothèque musicale Gustav Mahler, Paris
(annenopponent)

Tredje medlem av komiteen er fil.dr. Laila Barkefors, Göteborgs universitet

Disputasen ledes av visebestyrer, professor Tellef Kvifte.

Pressemelding:
Gustav Mahler: Orkestrasjonens verk
Gustav Mahler bør utfordre vår forståelse av hva musikk er. Hans melodier og harmonier er enkle, ofte vulgære, men orkesterbehandlingen er uhyre kompleks. Spørsmålet om dette kan gjenspeile en annen forståelse av hva et musikkverk er, har merkelig nok aldri blitt stilt.
Erlend Hovlands avhandling avdekker at tyngdepunktet i Mahlers kompositoriske interesse er den orkestrale virkeliggjøring av musikken. Dette blir vist gjennom flere omfattende analyser av komposisjonsprosessene hos Mahler. Avhandlingen ”Le déplacement ontologique de l’œuvre musicale, une étude de l’écriture orchestrale de Gustav Mahler” utfordrer dermed en etablert musikkforståelse som vektlegger den melodiske og harmoniske struktur og som gir musikkens realisering, herunder orkestrasjonen, en sterkt underordnet betydning.
En ny teori om musikalsk analyse, en diskursiv analyse, blir utviklet og brukt på Mahlers musikk. Denne analysen fremhever musikkens praktiske nivå, eksempelvis orkestrasjon og framføring, som vesentlig i forståelsen av verket. Dermed tilføres analysen av et musikkverk en savnet historisk dimensjon.

Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fås ved henvendelse til Harald Schmedling, Institutt for musikk og teater, ZEB-bygget, 2. et., tlf: 22 8/4 44 28, e-post: harald.schmedling@imt.uio.no


For mer informasjon, kontakt: h.m.johansen@hf.uio.no
Signatur: Heidi Meen Johansen

Publisert 27. feb. 2006 10:52 - Sist endret 10. apr. 2011 13:49