Odd Skårberg

HF: Da Elvis kom til Norge. Stilbevegelser, verdier og historiekonstruksjon i rocken fra 1955 til 1960

Doktorand: Odd Sjønne Skårberg
Sted: Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern
Tidspunkt: 19.12.2003
Melding:
Cand.philol Odd Sjønne Skårberg fremstiller seg for graden doctor artium:

Prøveforelesning torsdag 18. desember 2003 kl. 17.15, Salen, ZEB-bygningen, Blindern.

Emne:
Beskriv enkelte sentrale trekk ved stilutviklingen i norsk rock fra 1960 til 1980. Velg to land i Europa som komparativ kontrast. Med hvilken rett kan man hevde at disse trekkene er nasjonale?

Disputas fredag 19. desember 2003 kl. 9.15 i Auditorium 2, Georg Sverdrups hus (UB), Blindern.

De ordinære opponenter er:
Professor Odd Are Berkaak (førsteopponent)
Professor Lars Lilliestam (annenopponent)

Tredje medlem av komiteen er Laila Barkefors , Universitetet i Göteborg.

Disputasen ledes av professor T.E. Førland.

Pressemelding:
På midten av 1950-tallet ble Norge, som resten av den vestlige verden konfrontert med en ny musikkform som gikk under navnet rock and roll. Avhandlingen følger denne musikkformen fra dens opphav i USA og inn i det norske samfunnet på1950-tallet.
Ganske raskt gjorde norske rockeutøvere som Per Granberg, Roald Stensby m.fl. seg bemerket ved å spille angloamerikanske låter. Det har derfor vært vanlig å betrakte norsk rock i denne perioden som musikalsk kopiering. Forfatterens drøfting av rock and roll på norsk grunn viser imidlertid at musikkformen handlet om mer enn bare å kopiere Elvis Presley og andre av tidens rockestjerner. Både jazz- og underholdningsmusikere, sammen med entusiastiske "rockekonger" satte sitt særpreg på musikken. Slik ble norsk rock and roll en smeltedigel hvor både jazzrytmer og spillemåter fra norsk underholdningsmusikk ble blandet med "back beat" og boogie woogie. Hvis Elvis Presley hentet impulser fra gospel, blues og country, ble norsk rock til på et bakteppe av swingjazz, Nora Brockstedt og The Monn Keys.
På bakgrunn av dette viser forfatteren hvordan ulike parter i norsk musikkliv reagerte på rock and roll. Dette skjer ved å gå gjennom presseuttalelser, historieframstillinger og ved å intervjue musikere, journalister, fans og aktører i tidens musikkbransje. Slik tegnes et bilde av rocken slik den skapte verdibrytninger i et samfunn preget av planmessig styring og disiplin. Rocken satte en ny ungdommelig væremåte på dagsorden og ble et hørbart uroelement i det sosialdemokratiske Norge på 1950-tallet.
Avhandlingen avslutter med en gjennomgang av hvordan ettertiden har fortalt om rockens angivelige fødsel. En slik historie består av både fakta, minner og myter og er et eksempel på hvordan populærkulturen i vår nære fortid får mening gjennom dialoger med samtiden.

Vitenskapelig sammendrag

Doktordisputaser ved HF

Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til :
Institutt for musikk og teater, v/ Mona Borch, ZEB-bygget, Sem Sælands vei 2, 2.etg., tlf.: 22 85 47 50


For mer informasjon, kontakt: marta.gjernes at hf.uio.no
Signatur: Marta Gjernes
 

 

Publisert 5. jan. 2006 17:36 - Sist endret 15. nov. 2010 13:34