Personer med emneord «Økonomisk historie»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Kristine Bruland Bruland, Kristine Professor +47-22857942 +47-91713939 kristine.bruland@iakh.uio.no Historie, Økonomisk historie, Industrihistorie
Bilde av Jonas Fossli Gjersø Gjersø, Jonas Fossli Postdoktor +4747751122 j.f.gjerso@iakh.uio.no Historie, Imperiehistorie, Internasjonal historie, Økonomisk historie, øst-Afrika, Det britiske imperiet, Slavehandel, Samtidshistorie, Oljehistorie
Bilde av Finn Erhard Johannessen Johannessen, Finn Erhard Professor +47-22856853 f.e.johannessen@iakh.uio.no Historie, Tidlig moderne historie, Økonomisk historie, Bedriftshistorie
Bilde av Even Lange Lange, Even +47-22856176 +47-95077051 even.lange@iakh.uio.no Historie, Samtidshistorie, Moderne historie, Økonomisk historie, Skipsfart
Bilde av Eirinn Larsen Larsen, Eirinn Førsteamanuensis +47-22857205 92226993 eirinn.larsen@iakh.uio.no Historie, Moderne Historie, Kjønnshistorie, Politisk historie, Økonomisk historie, Kunnskapshistorie, Følelseshistorie, Historiografi, Teori og metode
Bilde av Einar Lie Lie, Einar Professor 2285 7562 einar.lie@iakh.uio.no Historie, Samtidshistorie, Økonomisk historie, Økonomisk politikk, Næringslivshistorie, Bank- og pengehistorie
Bilde av Kim Christian Priemel Priemel, Kim Christian Førsteamanuensis +47-22857213 k.c.priemel@iakh.uio.no Historie, Samtidshistorie, Internasjonal historie, Rettshistorie, økonomisk historie, Historisk teori og metode
Bilde av Kristin Ranestad Ranestad, Kristin Postdoktor kristin.ranestad@iakh.uio.no Historie, økonomisk historie, Industrihistorie, global historie
Bilde av Eivind Thomassen Thomassen, Eivind Stipendiat +47-22856077 97717424 eivind.thomassen@iakh.uio.no Historie, økonomisk historie, penger, pengepolitikk, lønnsoppgjør, lønnsdannelse, trepartssamarbeid, olje og gass, olje- og gasspolitikk