Grethe Bjørkan Bukkemoen

Doctoral Research Fellow - Archaeology
Image of Grethe Bjørkan Bukkemoen
Norwegian version of this page
Phone +47-22851902
Room 125
Username
Visiting address Blindernveien 11 None 0371 OSLO
Postal address Postboks 1008 Blindern 0316 OSLO

Academic interests

Iron Age, households, food practice, social technology, depositions in wetland, landscape archaeology

 

 

 

Tags: PhD candidate archaeology, Iron Age

Publications

 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2016). Cooking and feasting: Changes in food practice in the Iron Age, In Frode Iversen & Håkan Petersson (ed.),  The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway..  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-099-6.  artikkel.  s 117 - 131
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2015). Ett hus - mange livsløp : boligens biografi i førromersk jernalder belyst gjennom et gårdsanlegg i Askim. Viking.  ISSN 0332-608X.  78, s 95- 118
 • Wenn, Camilla Cecilie; Bukkemoen, Grethe Bjørkan & Arnarsson, Oskar Leifur (2015). Hus, haug og det omkring – Arkeologiske undersøkelser langs rv. 9 i Setesdal. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (126), s 29- 36
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2014). Sosiale strukturers romlige manifestasjon. Gravanlegg og landskap som kilde til mentalitet og sosiale inndelinger. AmS-Varia.  ISSN 0332-6306.  55, s 37- 47
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan & Simonsen, Margrete Figenschou (2009). Graver og kokegroper på Bergerjordet i Sørum. Varia.  ISSN 1504-3266.  (77), s 115- 132
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2008). Der ingen tilfeldighet råder - anvendelse av gravanlegg i lokal kontekst, I:  Red. Konstantinos; C, Lund, J. & Prescott, C. Facets of Archaeology. Essays in honour of Lotte Hedeager on her 60th birthday. Oslo Archaeological Series.  Unipub forlag.  Artikkel.  s 465 - 474
 • Samdal, Magne & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2008). Kapittel 8. Bommestad 2 - Kokegropfelt og dyrkningsspor fra jernalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 247- 264
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2007). Stedsidentitet og sosial diskurs på Jæren i eldre jernalder, I: Lotte Hedeager (red.),  Sjøreiser og stedsidentitet. Jæren/Lista i bronsealder og eldre jernalder.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-301-1.  Hovedfagsavhandling.  s 135 - 310

View all works in Cristin

 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2015). Cooking, eating and feasting in times of transition - Food practice in Early and Late Iron Age at Guåker in Stange County, Hedmark.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2015). Måltidspraksis og endring mellom eldre og yngre jernalder.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2015). Småhus og tidlig jernproduksjon i Sørum, I: Inger Marie Berg-Hansen (red.),  Arkeologiske undersøkelser 2005-2006, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-030-9.  7.  s 121 - 135
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2014, 15. september). Nok et unikt beinfunn på Hedmarken. [Internett].  NRK.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2011). Jæren-landskap og mentalitet.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2011). Kokegroper og graver på Bergerjordet i Sørum.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2006, 28. juni). Intervju om kokegropfelt. [Radio].  Kanal 24.
 • Gjerpe, Lars Erik & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2006, 27. juni). Leir for gamle krigere?.  Aftenposten.
 • Samdal, Magne; Rønne, Ola; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Østmo, Mari Arentz; Gjerpe, Lars Erik; Pettersson, Susanne Helena; Rødsrud, Christian Løchsen & Mansrud, Anja (2006). E18-prosjektet Langåker-Bommestad. [www ].
 • Østmo, Mari Arentz; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Rønne, Ola; Pettersson, Susanne Helena & Gjerpe, Lars Erik (2006). E18-prosjektet sesongen 2006- hus, graver, kokegroper og smie.

View all works in Cristin

Published Mar. 13, 2017 10:13 AM - Last modified Nov. 29, 2017 2:54 PM