beateap

Image of person
Could not get user data from external service

Publications

  • Pedersen, Beate Albrigtsen (2012). Den høviske krigeren, I: Bjørn Bandlien (red.),  Eufemia - Oslos middelalderdronning.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-039-7.  Kapittel 7.

View all works in Cristin

  • Pedersen, Beate Albrigtsen (2017). Humor i det norrøne samfunnet. En studie av humorens funksjon i kongesagaer og islendingesagaer.

View all works in Cristin

Published Apr. 3, 2013 2:15 PM - Last modified Oct. 4, 2016 9:00 AM