Carine S.R. Eymundsson

Doctoral Research Fellow - Archaeology
Image of Carine S.R. Eymundsson
Norwegian version of this page
Phone +47-22851930
Mobile phone 40460810
Username
Visiting address Blindernveien 11 None 0371 OSLO
Postal address Postboks 1008 Blindern 0316 OSLO
Tags: PhD candidate archaeology

Publications

  • Mansrud, Anja & Eymundsson, Carine S.R. (2016). Socialized Landscapes? Lithic Clusters, Hearths and Relocation Rituals at Middle Mesolithic Sites in Eastern Norway. Fennoscandia Archaeologica.  ISSN 0781-7126.  XXXIII, s 123- 151

View all works in Cristin

  • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2017, 24. juni). Isfjell i Oslofjorden - Pionerbosetninger i steinalderen . [Radio].  NRK, P2.
  • Eymundsson, Carine S.R. & Mansrud, Anja (2015). "Fire walk with me". Hearths, tasks and mobility in the early and middle Mesolithic of Eastern Norway..
  • Eymundsson, Carine S.R. & Mjærum, Axel (2015). I fotsporene til steinalderpionerene – En utgravning av pionerboplassene på Elgsrud i Sørmarka . Follominne.  ISSN 0333-337X.
  • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2015, 11. desember). Noen små stykker av norgeshistorien –Spor etter de første som krysset Oslofjorden. [Internett].  http://norark.no.
  • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2015). Steinalderen i Havsjødalen. Presentasjon av ny, fremgravd kunnskap om nøstvetfasen.

View all works in Cristin

Published Apr. 4, 2016 10:15 AM - Last modified Oct. 3, 2016 3:30 PM