Jan Eivind Myhre

Image of Jan Eivind Myhre
Norwegian version of this page
Phone +47-22854467
Mobile phone 48423304
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Tags: History

Publications

BØKER

 • Sagene - en arbeiderforstad befolkes 1801-1875 (Oslo 1978)
 • Mennesker i Kristiania. Sosialhistorisk søkelys på 1800-tallet (red., med J.S. Østberg og medforfatter, Oslo 1979)
 • Urbaniseringen i Norge i industrialiseringens første periode ca. 1840-1914, i G.A. Blom (red.), Urbaniseringsprosessen i Norden 3, s. 9-93 (Oslo 1977)
 • Bærum 1840-1980 (Oslo 1982)
 • Oslo-barnehagene 150 år. 1838-1988 (red. med V. Aall, E. Balke og J. S. Østberg, og medforfatter, Oslo 1988).
 • Hovedstaden Christiania. Oslo bys historie, bd. 3, fra 1814 til 1900 (Oslo 1990)
 • Barndom i storbyen. Oppvekst i Oslo i velferdsstatens epoke (Oslo 1994)
 • Oslo - spenningenes by. Oslohistorie (med K. Kjeldstadli,Oslo 1995)
 • Making a Historical Culture. Historiography in Norway (red. og medforfatter, med W.H. Hubbard, S. Sogner og T. Nordby, Oslo 1995)
 • Nord-Norges modernisering (red., Tromsø 1995)
 • Historikerne som historie (red. og medforfatter, med A.K. Børresen og O.S. Stugu, Trondheim 1996)
 • Valg og vitenskap (red. og medforfatter, med K. Kjeldstadli og T. Pryser, Oslo 1997)
 • Nordic Historiography in the 20th Century (red., med Frank Meyer og medforfatter, Oslo 2000).
 • Norsk innvandringshistorie, bd. 2. I nasjonalstatens tid 1814-1940 (med E. Niemi og K. Kjeldstadli, Oslo 2003)
 • The Scandinavian Middle Classes 1840-1940 (red. og medforfatter, med T. Ericsson & J. Fink, Oslo 2004).
 • Norsk byhistorie 700-2000. 1300 års urbanisering (med Knut Helle, Finn-Einar Eliassen og Ola Svein Stugu), Oslo 2006.
 • Intellectuals in the public sphere in Britain and Norway after World War II (red. og medforfatter, Oslo 2008.)
 • Mange veier til historien. Om historiefagets og historikernes historie, Oslo 2009.
 • Kunnskapens betingelser (red., med J. P. Collett og J. Skeie og medforfatter), Oslo 2009.
 • Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn, Oslo 2011.
 • Norsk historie 1814-1905. Å byggje ein stat og skape ein nasjon, Oslo 2012.
 • Historie. En introduksjon til grunnlagsproblemer, Oslo 2014.
 • Boundaries of History (red. og medforfatter), Oslo 2015.
 • Norsk historie 1814-1905. Å byggje ein stat og skape ein nasjon, 2. utg., Oslo 2015.

ARTIKLER
Ca. 130 artikler.

 • Myhre, Jan Eivind (2018). The Cradle of Norwegian Equality and Egalitarianism: Norway in the Nineteenth Century, In Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen; Mary Bente Bringslid & Halvard Vike (ed.),  Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-59790-4.  3.  s 65 - 85
 • Myhre, Jan Eivind (2017). Oslos historie som delt by, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  kapittel 2.  s 31 - 56
 • Myhre, Jan Eivind (2016). Christiania 1814 - ravnekrok blir hovedstad, I: Ruth Solveig Hemstad & Bjørn Arne Steine (red.),  Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-046-2.  2.  s 16 - 24
 • Myhre, Jan Eivind (2016). The New Social Order 1815-1870: Everyday life, In E. I. Kouri & Jens E. Olesen (ed.),  The Cambridge History of Scandinavia. volume II 1520-1870.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-521-47300-2.  39.  s 832 - 845
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Introduction: The Boundaries of History, In Jan Eivind Myhre (ed.),  Boundaries of History.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0157-6.  1.  s 7 - 23
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Profesjon og organisasjon. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  56(4), s 493- 502
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Sosial likhet på 1800-tallet: Et forstadium til den norske modellen?, I:  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  8.  s 113 - 127
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Unification in the Age of Fragmentation, In Jan Eivind Myhre (ed.),  Boundaries of History.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0157-6.  2.  s 25 - 54
 • Myhre, Jan Eivind (2014). History of Science - a Perspective from History. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  ISSN 0332-6209.  2013, s 389- 399
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Mellom Norsjø og Nordsjøen. Byutvikling på 1800-tallet, I: Nils Ivar Agøy & Ellen Schrumpf (red.),  Telemarks historie 1814-1905.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1408-2.  kapittel.  s 107 - 130
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Byer i byen?, I: Gro Røde (red.),  Liver langs elva. Oslohistorie fra Sagene, Torshov, Bjølsen, Iladalen, Sandaker, Åsen.  Motor forlag.  ISBN 978-82-93077-07-7.  kapittel 1.  s 16 - 51
 • Myhre, Jan Eivind (2012). Wider Connections: International Networks among European Historians, In Ilaria Prociani & Jo Tollebek (ed.),  Setting the standards: Institutions, Networks and Communities of National Historiography.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-50002-0.  kapittel.  s 266 - 287
 • Myhre, Jan Eivind (2011). "Askepotterne blant landets embetsmænd" - legenes vei til samfunnstoppen 1811-1960. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  8(4), s 532- 544
 • Myhre, Jan Eivind (2011). Swedish Labor Migrants in Denmark and Norway in the 19th and early 20th Centuries, In Klaus J. Bade; Pieter C. Emmer; Leo Lucassen & Jochen Oltmer (ed.),  The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe. From the 17th Century to the Present.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-521-89586-6.  Kapittel.  s 702 - 705
 • Myhre, Jan Eivind (2011). The 'Decline of Norway': Grief and Fascination in Norwegian Historiography on the Middle Ages, In R. J. W. Evans & Guy P. Marchal (ed.),  The Uses of the Middle Ages in Modern European states. History, Nationhood and the Search for Origins.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-57602-5.  Chapter 3.  s 18 - 30
 • Myhre, Jan Eivind (2011). Veien til universitetet. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (1), s 44- 48

View all works in Cristin

 • Myhre, Jan Eivind (ed.) (2015). Boundaries of History. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0157-6.  377 s.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Norsk historie 1814-1905. Å byggje ein stat og skape ein nasjon. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8655-0.  352 s.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Historie. En introduksjon til grunnlagsproblemer. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3439-3.  231 s.
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Byer i byen?. Motor forlag.  ISBN 978-82-93077-07-7.  36 s.
 • Myhre, Jan Eivind (2012). Norsk historie 1814-1905. Å byggje ein stat og skape ein nasjon. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7443-4.  334 s.
 • Myhre, Jan Eivind (2011). Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-546-6.  450 s.
 • Myhre, Jan Eivind (2011). Universitetet i Oslo: Kunnskapsbærerne 1811-2011, Akademikere mellom universitet og samfunn. Unipub forlag.  ISBN 9788274775466.  432 s.

View all works in Cristin

 • Myhre, Jan Eivind (2017). Den norske modellens fødsel: 1800-tallet og samfunnsinstitusjonene.
 • Myhre, Jan Eivind (2017). Toten og Kristiania.
 • Myhre, Jan Eivind (2017). Østkant og vestkant: Oslos historie som delt by. Sosiologen.no.  07
 • Myhre, Jan Eivind (2016). Frihet, likhet, brorskap - et blikk på norsk 1800-tall.
 • Myhre, Jan Eivind (2016). Migrasjon i historisk perspektiv.
 • Myhre, Jan Eivind (2016). Norske landsbyer? En kommentar til Mads Langnes' artikkel i Heimen 2/2016. Heimen.  ISSN 0017-9841.  (3-4), s 345- 346 . doi: 10.18261/issn.1894-3195-2016-03-04-09
 • Myhre, Jan Eivind (2015). 1830-1870: bygging av stat og nasjon. Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015, 14. september). 1837: Det første kommunevalget i Oslo. [Radio].  NRK P1: Norgesglasset.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). 1870-1914: industrialisering og demokrati. Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Befolkningsøkningen (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Byene vokser (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Byvekst og bygdemiljø (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Christiania - hovedstaden (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Dagligliv og levekår (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Embetsmannsstatens fall (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Embetsmennenes stat (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Erling Sandmo: Tid for historie. En bok om historiske spørsmål. Fortid.  ISSN 1504-1913.  12(3), s 14- 17
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Et bonde- og fiskersamfunn (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Et egalitært samfunn? (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Et historisk blikk på middelklassen.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Et norsk økonomisk "take-off" (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015, 15. desember). Faceball. Rococoballet har tradisjoner tilbake til 1840. [Tidsskrift].  Kapital Jul.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Fra stand til klasse (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Historie og samfunnsvitenskap.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Husmannsvesenet (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Landet bindes sammen (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Landet blir ett (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Levekår og dagligliv (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Norge blir et industriland (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Norges inndeling på 1800-tallet (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Organisasjonssamfunnet vokser fram (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). På flyttefot til og innen Norge (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Regionenes og lokalsamfunnenes Norge (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). The Sources of Norwegian Equality and Egalitarianism - Norway in the 19th Century.
 • Myhre, Jan Eivind (2014, 09. desember). Barnearbeid. [Radio].  NRKP2 Her og nå.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Bo Stråth: Sveriges historia 1830-1920. Scandia: Tidsskrift foer historisk forskning.  ISSN 0036-5483.  80(2), s 126- 129
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Christiania 1814 - ravnekrok blir hovedstad.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Et kritisk blikk på "internasjonalisering" i historiefaget.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Historiestudentene og samfunnet - hva skriver masterstudentene om?.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Norsk likhet i et 1800-tallsperspektiv.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Oslo og fjorden - en historisk båttur.
 • Myhre, Jan Eivind (2014, 19. juli). Rikets rikeste.  Finansavisen.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Tettsted, landsby, bygdeby - mange navn, men ett fenomen?.
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Bør Oslo feire 700 år som hovedstad?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 2- 2
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Den siste sulten. Nødsåret 1813.
 • Myhre, Jan Eivind (2013, 20. august). Faglige avgrunner.  Blindern, Frederikkeplassen.
 • Myhre, Jan Eivind (2013). "Fortalt fortid" kommentert. Vurdering av en ny historiografi.
 • Myhre, Jan Eivind (2013). "Kodifikasjon og konstitusjon" - en kommentar.
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Norges fødsel og oppvekst. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  194(3), s 24- 25
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Norsk likhet i et 1880-tallsperspektiv.
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Om plagiat. Kommentar til Harald Irgens-Jensens foredrag.
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Rikt eller fattig land? En norsk modell for 1800-tallet.
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Stat og nasjon i Norge på 1800-tallet.
 • Myhre, Jan Eivind (2013, 28. februar). Svensker i Oslo. [Radio].  NRK P2 Kulturhuset.
 • Myhre, Jan Eivind (2013, 03. august). Voksenkontroll tar leken fra barna.  Aftenposten.
 • Myhre, Jan Eivind (2012). 1800-tallet - professorenes århundre?.
 • Myhre, Jan Eivind (2012). En mangefasettert forsker. Johan Herman Lie Vogt. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (2), s 50- 50
 • Myhre, Jan Eivind (2012). European history networks in 19th and 20th centuries.
 • Myhre, Jan Eivind (2012). Likhet i Norge - et 1800-tallsperspektiv.
 • Myhre, Jan Eivind (2012, 07. februar). Professorenes århundre.  Forskerforum 2/2012.
 • Myhre, Jan Eivind (2012). Verdens ordning i historiefaget: Om å sortere og klassifisere. Fortid.  ISSN 1504-1913.  9(2), s 18- 24
 • Myhre, Jan Eivind & Østerud, Øyvind (2012). Forvridde forskningsmål. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 19- 19
 • Myhre, Jan Eivind (2011). Bærere av akademisk kunnskap - og samfunnet. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (2), s 14- 16
 • Myhre, Jan Eivind (2011). Bærerne av akademisk kunnskap: Roller, posisjoner, funksjoner og status gjennom 200 år.
 • Myhre, Jan Eivind (2011). Den sosiologiske kanon - en kommentar.
 • Myhre, Jan Eivind (2011). Kildekritikken - klassiske prinsipper og nye ettertanker.
 • Myhre, Jan Eivind (2011). Kvinnenes vei til universitetet. Arkivmagasinet.  ISSN 0801-5449.  (2), s 10- 14
 • Myhre, Jan Eivind (2011, 20. april). Monarkiet. Middelklassen inntar slottet.  Aftenposten.
 • Myhre, Jan Eivind (2011). Professoratet som livsform - politikk, familie og sykdom på 1800-tallet.
 • Myhre, Jan Eivind (2011). Ragnar Björk og Alf W. johansson (red-): Svenska historiker. Från medeltid till våra dagar. Stockholm: Norstedts 2009. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  90(2), s 311- 313
 • Myhre, Jan Eivind (2011). Sosiologikanonen - sett fra en historikers side. Sosiolog-nytt.  ISSN 0333-3205.  36(2), s 12- 15
 • Myhre, Jan Eivind (2011, 08. desember). Statsborgerskap i Norge. [Radio].  NRKP2 Ekko.
 • Myhre, Jan Eivind (2011, 03. januar). Stoltenbergs historiegjengivelse. [Radio].  NRK P2 Nyhetsmorgen/politisk kvarter.
 • Myhre, Jan Eivind (2011, 03. januar). Var Norge et av Europas fattigste land for 100 åt siden?. [Radio].  P4 Syttentretti.
 • Myhre, Jan Eivind (2011). Var Norge et av de fattigste landene i Europa for hundre år siden?.
 • Myhre, Jan Eivind (2011). Æres den som æres bør? Om etikk og referanser.
 • Myhre, Jan Eivind (2010). "Askepotterne blant landets embetsmænd" - legenes vei til samfunnstoppen 1811-1960.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:33 PM - Last modified Sep. 5, 2016 3:15 PM