Knut Ødegård

Associate Professor - History
Image of Knut Ødegård
Norwegian version of this page
Phone +47-22841948
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Tags: History

Publications

”Calenian Pottery and Early Hellenistic Metalware” Acta ad archaeologicam et artium historiam pertinentia, series altera, vol. VIII, 1992, s. 1-34.

“In vino veritas. Jordbruk, handel og økonomi i det romerske Italia”, Historisk tidsskrift, 3, 1992, s. 291-303.

”Byer og imperialisme”, i K. Gundersen, B. Hodne, M. Malmanger (red.), Veier til byen, Oslo 1994.

”Jordbruket i Italia i det 2. årh. e.Kr.: Krise eller velstand?” i J. H. Schreiner, K. Ødegård (red.), To gode keisere? Roma under Traianus og Hadrianus, Oslo 1996, s. 211-224.

”Drainage and Colonization: The Case of Cales”, i Uomo, acqua e paesaggio. Irregimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico. Atlante tematico di topografia antica, II supplemento, Roma 1997, s. 213-224.

Bastion of Empire. The Topography and Archaeology of Cales in the Republican period, avhandling forsvart for graden dr. philos. 31.1.1998.

“Arkeologiske kilder, utgravninger og landskap”, i J. W. Iddeng (red.), Ad Fontes, Oslo 2000, s. 169-183.

”Det arkadiske landskap”, Klassisk Forum, 1, 2001, s. 31-42.

“Krig og folkelig politikk i republikkens Roma” I J. W. Iddeng (red.), Antikke samfunn i krig og fred, Festskrift til Johan Henrik Schreiner, Skrifter utgitt av Det norske institutt i Athen, bd. 6, Oslo 2003, s. 126-137.

”The Topography of Ancient Tegea: New Discoveries and Old Problems”, i E. Østby (red.), Ancient Arcadia, Papers from the Norwegian Institute at Athens, vol. 8, Athens 2005, s. 209-224.

 • Ødegård, Knut; Roland, Håkon & Hill, David (2017). Kastro Apalirou, Naxos, A Seventh Century Urban Foundation, In Efthymios Rizos (ed.),  New Cities in Late Antiquity. Documents and Archaeology.  Brepols Publishers.  ISBN 978-2-503-55551-5.  Artikkel.  s 281 - 291
 • Ødegård, Knut (2014). Excavation in Squares C9-C10 and D9-D10 in 1993. Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens.  ISSN 1105-4204.  4, s 87- 95
 • Ødegård, Knut & Klempe, Harald (2014). The Sanctuary of Athena Alea and its setting. Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens.  ISSN 1105-4204.  4, s 27- 36
 • Ødegård, Knut & Klempe, Harald (2014). The sanctuary of Athena Alea and its setting., In Erik Østby (ed.),  Tegea II, Investigations in the sanctuary of Athena Alea at Tegea 1990-94 and 2004.  The Norwegian Institute at Athens.  ISBN 978-960-85145-2-2.  I.ii.  s 27 - 36
 • Bakke, Jørgen; Ødegård, Knut & Østby, Erik (2010). Tegea: Norsk arkeologi i Hellas. En innledning. Viking.  ISSN 0332-608X.  73, s 173- 178
 • Ødegård, Knut (2010). En antikk by trer fram: Norsk arkeologisk forskning og byen Tegea :. Viking.  ISSN 0332-608X.  73, s 197- 204
 • Ødegård, Knut (2010). Urban planning in the Greek Motherland: Late Archaic Tegea. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia.  ISSN 0065-0900.  23, s 9- 22
 • Ødegård, Knut (2008). Synoikisme og bygrunnleggelse i Tegea i arkaisk tid. Skrifter utgitt av det norske institutt i Athen.  ISSN 0802-5231.  7, s 212- 224 Show summary
 • Ødegård, Knut (2007). Norwegian Institute at Athens, In Elena Korka (ed.),  Ksenes arkeologikes skoles stin Ellada apo ton 19 ston 21 aiona.  Ypourgio politismou/Hellenic Ministry of Culture.  ISBN 9789602146040.  Kapittel 13.  s 150 - 159
 • Ødegård, Knut (2007). The plan of the ancient city of Tegea. Archaeological Reports.  ISSN 0570-6084.  (53), s 23- 24 Show summary
 • Ødegård, Knut (2000). Arkeologiske kilder; utgravninger og landskap, I:  Ad fontes: Antikkvitenskap, kildebehandling og metode.  Norsk Klassisk Forbund.  ISBN 82-995587-0-0.  s 169 - 184 Show summary

View all works in Cristin

 • Ødegård, Knut (2014). Antikken. Hellas og Roma, fra bystat til imperium. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3722-6.  260 s.
 • Schreiner, Johan Henrik & Ødegård, Knut (red.) (1996). To gode keisere? Roma under Traianus og Hadrianus. Messel Forlag, Oslo.  ISBN 82-991248-2-4.

View all works in Cristin

 • Ødegård, Knut (2017). Kastro Apalirou on Naxos, changes in the settlement pattern and infrastructure in the 7th century AD..
 • Ødegård, Knut (2017). Romerriket på 300-tallet: Ammianus' verden.
 • Ødegård, Knut (2016). Kastro Apalirou and the infrastructure of Southern Naxos.
 • Ødegård, Knut (2016). State formation and urbanization at Tegea.
 • Ødegård, Knut (2016). State, sanctuary and town at Tegea.
 • Ødegård, Knut (2015). Mettere in funzione una colonia; Drenaggio, impianto urbano e l'Ager Calenus..
 • Ødegård, Knut (2013). 1. Borgere og felleskap: Hvordan oppstod den antikke bystaten? 2.Athen: Det demokratiske laboratorium 3.Ensretting og kollektivets tyranni: Sparta 4.Romernes republikk: Demokrati eller aristokrati? 5.Imperium og integrasjon: Romernes politiske nyskapning 6.Imperium på lokalnivå: Folk og ledere i Pompeii 7.Sentralstyring og lokal selvbestemmelse i romersk keisertid 8.Veiene skilles: fragmentering og kirkemakt i vest, keisermakt i øst.
 • Ødegård, Knut (2013). Kastro Apalirou. The Capital of Byzantine Naxos?.
 • Ødegård, Knut (2013). Urban transitions in Late Roman Greece: New evidence from Tegea, Arcadia, and Kastro Apalirou, Naxos.
 • Ødegård, Knut (2012). Romas fascinerende fall. Minerva.  ISSN 0805-7842.  (4), s 80- 83
 • Ødegård, Knut (2012). The Hellenic-Norwegian Excavations at Tegea 2009-2012.
 • Ødegård, Knut (2010). Romas fascinerende fall. Minerva.  ISSN 0805-7842.
 • Ødegård, Knut (2009). A Missing Link in Greek Urban Planning: Late Archaic Tegea.
 • Ødegård, Knut (2009). Krigernes glemte by. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  (5), s 34- 38
 • Ødegård, Knut (2002). The Topography of Ancient Tegea: New finds, old problems.
 • Ødegård, Knut (2001). Det arkadiske landskap. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  1
 • Ødegård, Knut (2000, 15. mars). Europas vugge - 100 år siden utgravningene ved Knossos på Kreta. [Radio].  NRK P2 : NRK. Show summary
 • Ødegård, Knut (2000, 10. august). Oppsiktsvekkende funn av norske arkeologer i Hellas. [Radio].  Lang lunsj,NRK Østlandssendingen : NRK Østlandssendingen. Show summary
 • Ødegård, Knut (2000, 03. august). Oppsiktsvekkende funn av norske arkeologer i Hellas. [Radio].  Kulturbeitet NRK P2 : NRK P2. Show summary
 • Ødegård, Knut (2000). Patron - klient, oligarki - demokrati. Folkelig deltagelse i den romerske republikken. Show summary
 • Ødegård, Knut (2000). The Changing Landscape of Arcadia. Aims, methods and preliminary results of the Norwegian Arcadia Survey.
 • Ødegård, Knut (1998). Bastion of Empire. The Topography and Archaeology of Cales in the Republican Period.
 • Ødegård, Knut (1998). Bastion of empire. The topography and archaeology of cales in the republican period. Show summary
 • Ødegård, Knut (1998). Bondesoldatene og den romerske republikkens fall.
 • Ødegård, Knut (1998). Fra bystat til byråkrati. Endringer i romerikets sosiale, økonomiske og politiske struktur i senantikken.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:35 PM - Last modified Mar. 7, 2012 11:21 AM

Projects