jorunnbj

Image of Jorunn 
Could not get user data from external service
Tags: History

Publications

 • Venstre og kriseforliket. Landbrukspolitikk og parlamentarisk spill 1934-1935. (1970, 2.utg. 1978)
 • Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund gjennom 50 år (1973)
 • Martin Tranmæl og radikaliseringen av norsk arbeiderbevegelse 1906-1918. (1998)
 • Bjørgum, Jorunn (2010). Veien til Komintern : Martin Tranmæl og det internasjonale spørsmål 1914-19. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  s 184- 209
 • Bjørgum, Jorunn (2008). Arbeiderpartiet og LO i historisk perspektiv. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  s 240- 255
 • Bjørgum, Jorunn (2008). Veien til Komintern. Martin Tranmæl og det internasjonale spørsmål i norsk arbeiderbevegelse 1914-1919. Arbejderhistorie : tidsskrift for historie, kultur og politik.  ISSN 0107-8461.  3, s 76- 92
 • Bjørgum, Jorunn (2005). Unionsoppløsningen og radikaliseringen av norsk arbeiderbevegelse. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  s 28- 49
 • Bjørgum, Jorunn (2004). Why did the Norwegian Labor Party split in 1923? Comment on ideas put forward by Asmund Egge. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  83, s 279- 306
 • Bjørgum, Jorunn (2002). Et perspektiv på splittelsesprosessen i Arbeiderpartiet 1921-1923: en dialog med den unge Per Maurseth, I:  Historie, kritikk og politikk. Festskrift til Per Maurseth.  Historisk institutt. NTNU - Trondheim..  ISBN 82-7765-039-6.  s 109 - 131
 • Bjørgum, Jorunn (2002). Martin Tranmæl og det nasjonale spørsmål: Martin Tranmæl og arbeiderbevegegelsen posisjon i krysningsfeltet mellom nasjonal tradisjon og arbeiderbevegelsens internasjonale ideologi, I:  Lokalt och internationellt - Dimensioner i den nordiska arbetarrörelsen och arbetarkulturen.  Sällskapet för forskning i arbetarhistoria i Finland. Tammerfors..  s 50 - 78
 • Bjørgum, Jorunn (2002). Traveling on His Trade: Martin Tranmæl's Stay in the United States and the Radicalization of the Norwegian Labor Movement, In  Interpreting the Promise of America. Essays in Honor of Odd Sverre Lovoll.  Norwegian-American Historical Association. Northfield, Minnesota..  ISBN 0-87732-093-4.  s 119 - 137
 • Bjørgum, Jorunn (2000). Comment on Kari Melby, The Era of the Housewife. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  79
 • Bjørgum, Jorunn (2000). Krisen, fascismen og Det norske Arbeiderparti i 1930-årene, I:  Jäljillä. Kirjoituksia historian ongelmista. Bd. 2.  Turku, Finland.  s 221 - 249
 • Bjørgum, Jorunn (2000). Krisen, fascismen og det Norske Arbeiderparti på 1930-tallet, I:  Jäljillä. Kirjoituksia historian ongelmista. Bd. 2.  Turku, Finland.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Arbeiderpartiet og LO. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  s 31- 55
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Arbeiderpartistaten og den tranmælittiske arv, I:  Kunnskapsregimer.  Pax Forlag A/S, Oslo.  ISBN 82-530-2141-0.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Från journalistik till vetenskap. Fackföreningsrörelsens historieskriving i Norge. Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek.  ISSN 0281-7446.  90-91(2-3), s 31- 40
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Syndikalismen i Norge. Arbejderhistorie.  (2), s 52- 66

View all works in Cristin

 • Bjørgum, Jorunn (1999). Martin Tranmæl og radikaliseringen av norsk arbeiderbevegelse 1906-1918. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-12863-6.  705 s.

View all works in Cristin

 • Bjørgum, Jorunn (2010). Om Martin Tranmæl - et kåseri. Melhusbyggen - Årsskrift for Melhus Historielag.
 • Bjørgum, Jorunn (2010). Symbiosen LO Arbeiderpartiet. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge.  ISSN 0801-2482.  (17), s 44- 45
 • Bjørgum, Jorunn (2009). "Arbeidere, kitt og dynamitt" - om stortingsvalget i 1924. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Bjørgum, Jorunn (2009). Hornsrud-regjeringen 1928.
 • Bjørgum, Jorunn (2009). "Smaken av regjeringsmakt" - om Hornsrud-regjeringen 1928. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Bjørgum, Jorunn (2004, 01. desember). Da Norge slo gnister - Arbeiderbevegelsens historie i lys av norsk industriutvikling. [TV].  Media - Fjernsyn.
 • Bjørgum, Jorunn (2003). "Partiets salt". Presentasjon av Terje Halvorsens bok om AUFs historie på lanseringspressekonferansen.
 • Bjørgum, Jorunn (2002). Det brukne gevær. Antimilitarismen og norsk arbeiderbevegelse før og under første verdenskrig.
 • Bjørgum, Jorunn (2002). Fra Pariserkommunen til Porto Alegre. Hvordan og hvorfor oppstår sosiale bevegelser? Norsk arbeiderbevegelse som historisk eksempel.
 • Bjørgum, Jorunn (2002). Halfdan Jønsson, I:  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.
 • Bjørgum, Jorunn (2001, 31. oktober). Bygdefolkets Krisehjelp. [Radio].  NRK, radio, Sånn er livet : NRK.
 • Bjørgum, Jorunn (2001). Martin Tranmæl and the Radicalization of the Norwegian Labour Movement.
 • Bjørgum, Jorunn (2001, 16. november). Om Martin Tranmæl i anledning 90-årsjubileum for Fagopposisjonen av 1911. [Radio].  NRK, radio, Sånn er livet : NRK.
 • Bjørgum, Jorunn (2001, 28. oktober). Samarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet i et historisk perspektiv. [Radio].  NRK - radio, Søndagsmagasinet.
 • Bjørgum, Jorunn (2000). Gerhardsen og revolusjonen.
 • Bjørgum, Jorunn (2000). Gerhardsen og revolusjonen.
 • Bjørgum, Jorunn (2000). Martin Tranmæl og radikaliseringen av den norske arbeiderbevegelsen.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Alfred Madsen, I:  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  artikkel.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Halvard Olsen, I:  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  artikkel.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Ole Lian, I:  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  artikkel.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Kari Melby: Husmorens epoke 1900-1950.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Martin Tranmæl og det nasjonale spørsmål.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Norsk fagforbundshistorieskriving.

View all works in Cristin

Published Dec 14, 2010 02:34 PM - Last modified Jan 19, 2011 02:13 PM