Ole Kristian Grimnes

Professor Emeritus
Tags: History

Publications

 • Grimnes, Ole Kristian (2009). Hans Fredrik Dahl og Vidkun Quisling, I:  Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3261-0.  Kapittel.  s 100 - 110
 • Grimnes, Ole Kristian (2009). Hvor står okkupasjonshistorien nå?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  s 480- 488
 • Grimnes, Ole Kristian (2006). Norge og Norden under den andre verdenskrig, I:  Norwegia - Polska. Przeszlosc i terazniejszosc. Norge - Polen. Fortid og nåtid.  Firet.  ISBN 8392478002.  Artikkel.
 • Grimnes, Ole Kristian (2002). Unionsoppløsningen i 1905, I:  P2-Akademiet X.  NRK Fakta.  ISBN 82-7118-281-1.  s 20 - 32
 • Grimnes, Ole Kristian (1999). Kollaborasjon og oppgjør, I:  I krigens kjølvann. Nye sider ved norsk krigshistorie og etterkrigstid.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-12868-7.  s 47 - 57
 • Grimnes, Ole Kristian (1998). Standardverk om handelsflåten i krig. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (1), s 129- 143

View all works in Cristin

 • Grimnes, Ole Kristian & Denkiewicz-Szczepaniak, Emilia (2006). Norwegia - Polska. Przeszlosc i terazniejszosc. Norge - Polen. Fortid og nåtid. Firet.  ISBN 8392478002.  288 s.
 • Grimnes, Ole Kristian; Gogstad, Anders Chr. & Rødland, Kjartan (2005). Der veiene skiltes : hvorfor opplevde vi krigen så forskjellig?. Eide Forlag.  ISBN 82-514-0688-9.  192 s.
 • Grimnes, Ole Kristian (2001). Sam Eyde. Den grenseløse gründer. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22644-2.  478 s.
 • Grimnes, Ole Kristian (1972). Motstandskamp, strategi og marinepolitikk. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-03172-1.  178 s.

View all works in Cristin

 • Grimnes, Ole Kristian (2004, 27. mars). Foran jubileumsåret: Unionen hadde sine gode sider.  Aftenposten.
 • Grimnes, Ole Kristian (2004). Motstandskampen ved Universitetet.
 • Grimnes, Ole Kristian (2003). Oscarsborg festning 9. april 1940.
 • Grimnes, Ole Kristian (2002). Fyrstelige familieforviklinger. Anmeldelse av Tor Bomann-Larsen: Kongstanken. Haakon & Maud. I. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Grimnes, Ole Kristian (2002). Grini - en "konsentrasjonsleir"? Anmeldelse av Thomas Chr. Wyller: W/25X. Motstandskampen på Grini. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Grimnes, Ole Kristian (2001). Kong Haakon, I:  Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1005-0.
 • Grimnes, Ole Kristian (2001). Nytt lys over det norske rettsoppgjøret?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Grimnes, Ole Kristian (2001). Sam Eyde, I:  Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1005-0.
 • Grimnes, Ole Kristian (2000, 01. januar). Diverse artikler i "Krigsavisen". [Radio].  Oslo.
 • Grimnes, Ole Kristian (1999). Kåre Olsen: Krigens barn. De norske krigsbarna og deres mødre. Arkivmagasinet.  ISSN 0801-5449.  (1), s 62- 67

View all works in Cristin

Published Dec 14, 2010 02:35 PM - Last modified Jan 21, 2011 01:57 PM