Vacant Positions - Page 3

Published June 20, 2016 1:34 PM

Det er ledig en fast stilling som arkeolog (rådgiver SKO 1434) ved Kulturhistorisk museum. Stillingen er tilknyttet magasinene på Arkeologisk seksjon (AS) og Seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk arkeologi (SENK).

Hovedoppgavene er mottak og håndtering av arkeologiske og numismatiske funn, funnregistrering og saksbehandling. Arbeidsoppgavene vil være delt mellom de to seksjonene, med 80 % tilstedeværelse på AS og 20 % på SENK.

Les mer om stillingen her.

Søknadsfrist: 29.06.2016

Published June 8, 2016 2:15 PM

The Faculty of Humanities at the Norwegian University of Science and Technology invites applications for up to ten PhD-positions. The positions will be for a period of three years without required duties or up to four years with 25 per cent set aside for such duties, depending on the Department’s needs.

The positions are open to applicants from all academic research areas within the Faculty of Humanities. The project must be within the framework of the Faculty’s strategy (http://www.ntnu.edu/hf/strategy). The applicant must detail the project’s affiliation to existing research groups at the Faculty of Humanities, NTNU. A potential supervisor from one of the Faculty’s departments must be named in the application. We recommend that applicants get in touch with the research group and potential supervisors early in the process.

Read more about the PhD positions here.

Application Deadline: September 1, 2016.

 

Published June 1, 2016 3:11 PM

Applications are invited for five PhD fellowships at the Faculty of Humanities, University of Amsterdam, tenable from 1 November 2016 (4 years, 0.8 FTE). 

Applicants must have a completed Master’s degree in a field relevant to the proposed PhD project and the research areas of the Amsterdam Institute for Humanities Research (AIHR)/ The Institute for Logic, Language, and Computation (ILLC) before the start date of the fellowship.

Read more about the PhD positions here.

Application Deadline: 15 August 2016

Published May 26, 2016 3:01 PM

Det norske institutt i Roma tilbyr stipend for reise og opphold i Roma 2016-2017 for forskere ansatt ved norske universiteter og høyskoler, deriblant doktorgradsstipendiater og ansatte i postdoktor stillinger.

Størrelsen på stipendet vil avhenge av søkerens prosjekt og oppholdets varighet. Oppholdet må finne sted i 2016 og/eller i første kvartal av 2017. Oppholdet kan være minimum to uker, og støtte kan gis for inntil 6 måneder. Søkerne som blir tildelt stipend vil få arbeidsplass ved DNIR, og støtten skal dekke reise og opphold, men inkluderer ikke lønnsmidler.

Les mer om stipendet her.

Søknadsfrist: 15. juni og 15. oktober 2016.

Published May 26, 2016 1:57 PM

Ved Institutt for historiske studier, NTNU, lyses det ut et ledig vikariat (100 % stilling) som universitetslektor i arkeologi for perioden 01.08.16 til 31.05.17.

Stillingen innebærer varierte undervisningsoppgaver på BARK og MARK, forelesninger og seminarer, veiledning av øvingsoppgaver, materialkurs, feltøvinger og ekskursjoner. Engasjementet vil også omfatte oppgaver innenfor prosjekt «Innovativ undervisning: NTNUs arkeologistudie og kalibreringsbehov mot virkeligheten utenfor». Variert arbeid med driften av arkeologistudiet (undervisningsplanlegging, tilrettelegging av pensum, kvalitetssikring mm) må også påregnes.

Les mer om stillingen her.

Søknadsfrist: 8. juni 2016

 

Published May 26, 2016 12:31 PM

The Department of SAXO, Faculty of Humanities, University of Copenhagen (UCPH), Denmark, invites applications for a 2-year postdoctoral position in Classical Archaeology with a specialization in the material culture of the Hellenistic and Roman Aegean to be filled by 1st April 2017 or as soon as possible thereafter.

The successful candidate will carry out research on the process, classification and analysis of Hellenistic and Roman finds, including pottery, from excavations in the city and necropolis of ancient Rhodes. This research will be part of an interdisciplinary project that seeks to study and publish six unpublished building complexes from the city and the necropolis of Rhodes (3rd c. BC -2nd c. AD).

Read more about the position here.

Application deadline: September 1, 2016

Published May 18, 2016 11:06 AM

Kulturhistorisk museum søker en person med samlingskompetanse og erfaring fra magasinarbeid.

Den som tilsettes vil samarbeide tett med de andre magasinforvalterne ved museet, men også med andre faggrupper; forskere, konservatorer og fotografer. Magasinforvalteren vil primært arbeide i magasinene til Kulturhistorisk museum, som i dag er lokalisert på flere ulike steder i Oslo. Arbeidsoppgavene omfatter også planlegging for flytting av samlingene til nye magasinlokaler.

Les mer om stillingen her.

Søknadsfrist: 30.05.2016

Published May 2, 2016 10:32 AM

A Doctoral Research Fellowship (SKO 1017) in archaeology/object conservation is available at the Department of Archaeology, Conservation and History (IAKH), University of Oslo. The PhD project will be positioned between archaeology and conservation with mentors from both fields.

The position is reserved for a multi/interdisciplinary research project on material studies that has to combine archaeology, archaeometry and object conservation. The project should focus on inorganic material from archaeological contexts. It should be relevant for non-organic artefacts, their technology and deterioration.

Read more about the doctoral research fellowship here.

Application Deadline: August 1, 2016

Published May 2, 2016 10:13 AM

A Doctoral Research Fellowship (SKO 1017) in archaeology is available at the Department of Archaeology, Conservation and History, University of Oslo. It is required that the themes of the proposed projects are relevant for ongoing research at the Department within Nordic Prehistory (Neolithic to Early Iron Age) or Mediterranean archaeology (Iron Age to Roman Republic). 

Central research topics in the Department include the societal transformations, economy, settlement archaeology, social organization, technology, burial practices and identity. The project description must be theoretically and methodologically sophisticated. It is an advantage if the proposed project is interdisciplinary in scope and approach (e.g. towards science, ecology, geography, technology or anthropology).

Read more about the doctoral research fellowship here.

Application Deadline: August 1, 2016

Published Apr. 25, 2016 9:13 AM

The Palmyra Portrait Project offers 1 fully funded PhD scholarship from 1 September 2016 - 31 August 2019 within the framework of the Project.

The project has been running since January 2012 and has since then compiled the most comprehensive corpus of Roman-period funerary portraits from Palmyra, which at present comprises approximately 3,000 portraits. The project director is currently looking for a scholar who has expertise within ancient portraiture, and who would like to become part of one of the frontrunner projects within ancient portraiture. The team members of the Palmyra Portrait Project have worked on a variety of aspects of the corpus, including priestly representations, women and children.

 

Application Deadline: June 30, 2016.

Published Apr. 18, 2016 4:19 PM

The research shall be within the field of historical maritime archaeology; that is human’s relationship with the sea and water in a broad sense during the historical era. The research has to involve activities or ideas that have left material traces behind.

The position is mainly directed towards research, but the holder is expected to participate in teaching (maximum 20%) on basic and advanced levels. The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances.

The position is placed at the section for Archaeology at the Department of Archaeology and Classical Studies.

Read more about the position here.

Application Deadline: May 15, 2016.

 

Published Apr. 14, 2016 1:49 PM

The Stanford Archaeology Center announces a postdoctoral position in any area of global heritage with some preference for applicants working on archaeologicalethics, rights and internationalism. 

Read more about the position here.

Application deadline: May 15, 2016

Published Mar. 18, 2016 1:47 PM

A Doctoral Research Fellowship (SKO 1017) in archaeology is available at the Department of Archaeology, Conservation and History, University of Oslo.

It is required that the themes of the proposed projects are relevant for ongoing research at the Department. Applicants within critical cultural heritage will have priority. Central research topics in the Department include the contemporary role of cultural heritage, of the past or of particular historical epochs in contemporary cultural heritage, cultural heritage and the history of ideas in archaeology, memory studies, cultural heritage management, cultural heritage and conflict, illicit trade and ethics.

Read more about the doctoral research fellowship here.

Application Deadline: May 2, 2016

Published Mar. 14, 2016 4:06 PM

Two doctoral research fellowships (SKO 1017) are available within the three strategic research areas of the Museum of Cultural History:  Heritage, Innovation, and Troubled Landscapes.

The Museum of Cultural History undertakes high quality, innovative research in conjunction with public outreach and the management of culture and cultural heritage. The doctoral research fellowships are available within one of the three areas of the research strategy of the Museum of Cultural History's research strategy:

1. Heritage. Meaningful Materialities: Forgotten, Treasured and Reinvented Objects and Places

2. Innovation. The Entrepeneur – Between Tradition and Structure

3. Troubled Landscapes. Landscapes – Rapid Changes. Habitation and Environments

Read more about the doctoral Research fellowships here.

Application deadline: April 26, 2016

Published Mar. 14, 2016 3:37 PM

Kulturhistorisk museum har ledig to stipendiatstillinger (SKO 1017) innenfor museets tre forskningssatsningsområder Kulturarv, innovasjon og landskap i krise.

Kulturhistorisk museum driver nyskapende forskning av høy kvalitet i nært samspill med formidling og forvaltning av kultur og kulturarv. Stipendiatstillingene er åpne innenfor Kulturhistorisk museums tre forskningssatsningsområder:

1. Kulturarv. Forsømt, forherliget og fornyet: Tingenes og stedenes betydning

2. Innovasjon. Entreprenøren – mellom tradisjon og struktur

3. Landskap i krise. Bebyggelse og omgivelser

Les mer om stipendiatstillingene her.

Søknadsfrist: 26.04.2016

Published Mar. 4, 2016 2:31 PM

The University of Aberdeen, in partnership with National Museums Scotland and with support from the Smithsonian Institution, is seeking to appoint a suitably qualified applicant for a full-time collaborative PhD studentship to undertake a study of the Arctic collections in the National Museums Scotland. The studentship will commence on 1 October 2016 and will last for three years.

Read more about the position here.

Application deadline: Monday 11 April 2016

Published Feb. 29, 2016 10:55 AM

Stiftelsen ledigförklarar nu för 2016 ett eller flera stipendier till enskilda forskare.

Ansökningar från föreningar, institutioner och motsvarande kommer inte att beaktas. Det belopp som totalt står till förfogande vid detta tillfälle uppgår till 100 000 kr. Medel kan även sökas för förstudier, programarbete e.dyl., som inledning till en större undersökning. I första hand kommer ansökningar som berör Skåne, Halland och Blekinge att beaktas. Pengar delas inte ut för trycknings- eller översättningskostnader.

Läs mer om anställningen här.

Sista ansökningsdag: 20.03.2016

Published Feb. 29, 2016 10:39 AM

The department is interested in developing research questions with a northern focus, including circumpolar archaeology, with a connection to environmental change and human interactions with nature.

Applications relating to the digital humanities (DH), including the use or analysis of digital technology in research are particularly welcome. The department also welcomes applications with an emphasis on understanding the relationships between people, environments and environmental change during the Holocene, where both cultural and environmental perspectives are considered, and especially in relation to Global Societal Challenges.

Read more about the position here.

Application deadline: March 8, 2016

Published Feb. 26, 2016 1:38 PM

Fast stilling som førsteamanuensis i universitets- og vitenskapshistorie er ledig ved Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV), Kulturhistorisk museum.

Den som tilsettes skal utvikle det universitets- og vitenskapshistoriske forskningsfeltet innenfor rammene av avdelingens virksomhet. Det søkes etter en forsker med en bred faglig tilnærming, og som evner å se avdelingens fagfelt i sammenheng med museets øvrige faglige miljøer og forskningssatsninger.

Les mer om stillingen her.

Søknadsfrist: 12.04.2016

Published Feb. 25, 2016 10:36 AM

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som avdelingsleder for Avdeling formidling ved Arkeologisk museum (AM). Stillingen er ledig fra 01.05.2016.

AM søker en person som vil styrke Arkeologisk museums posisjon som et ledende, nyskapende og attraktivt museum. Avdelingslederen skal inspirere og motivere sine medarbeidere til å strekke seg og yte sitt beste og til å samarbeide for å nå felles mål.

Les mer om stillingen her.

Søknadsfrist: 22.03.2016.

Published Feb. 25, 2016 10:26 AM

Linnéuniversitetet söker en medarbetare som ser arkeologins många möjligheter, uppskattar undervisning och studentkontakter och aktivt bidrar till utveckling av ämnets och universitetets verksamheter.

Läs mer om anställningen här.

Sista ansökningsdag: 20.03.2016

Published Feb. 10, 2016 10:13 AM

The McDonald Institute invites applications for the first Renfrew Fellowship in Archaeology. Named in honour of the Institute's founding Director, Professor Colin Renfrew, the three-year postdoctoral Fellowship will consist of a stipend at Research Associate Level.

Read more about the position here.

Application deadline: February 29, 2016.

Published Feb. 4, 2016 4:25 PM

Dix contrats de chercheurs post-doctorants sont ouverts à l'école des hautes études en sciences sociales (l'EHESS) à compter du 1er septembre 2016 pour une durée d'un an.

Voiçi plus d'information.

Remplir le formulaire jusqu'au lundi 14 mars 2016.

Published Feb. 4, 2016 4:04 PM

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) søker forskningskoordinator som sammen med forskningsdirektøren skal bidra til å videreutvikle NIKUs forskningsaktiviteter.

Les mer om stillingen her.

Søknadsfrist: 01.03.2016

Published Feb. 4, 2016 3:52 PM

The School of Culture and Society, Department of Archaeology, invites applications for the position of Assistant or Associate Professor in Sustainable Heritage Management.

Read more about the position here.

Application deadline: February 29, 2016.