Norsk institutt for kulturminneforskning søker forsker til arkeologisk avdeling

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) ønsker å satse på fagfeltet middealderarkeologi- og kulturhistorie og søker med dette en forsker til avdeling for arkeologi. Stillingen er i utgangspunktet på 3 år, med mulighet for forlengelse, evt. fast ansettelse.

Arkeologisk avdeling gjennomfører arkeologiske undersøkelser i de norske middelalderbyene, i tillegg til undersøkelser ved middelalderske kirker, kirkegårder, kloster- og borganlegg. De har også ansvar for kulturlagsovervåkning i og utenfor middelalderbyene. Avdelingens forskningsaktiviteter kretser hovedsakelig rundt middelalderarkeologi, kulturlagsovervåkning og historisk arkeologi, alt fra sen vikingtid opp til vår egen tidsalder.

Les mer om stillingen her.

Søknadsfrist: 31.03.2017.

Published Mar. 6, 2017 10:36 AM - Last modified Mar. 6, 2017 10:36 AM