Riksantikvarens forsknings- og utviklingsmidler i 2017

Riksantikvaren har i 2017 1,2 mill. kroner til å støtte forsknings- og utviklingsprosjekter. Det kan søkes om støtte i størrelsesordenen mellom kr. 200 000,- og kr. 500 000,-. Hvis prosjektets totale kostnadsramme går utover kr. 500 000,- forutsettes det også annen delfinansiering.

Riksantikvaren vil tildele midler til prosjekter med tema som ligger innenfor forskningsbehov som Riksantikvaren har definert for perioden 2016 til 2021.

Riksantikvaren har prioritert forskningsbehovene i fire temaområder med konkrete behov knyttet til hvert tema:

- Kulturminner, kulturmiljøer og landskap i møte med klima- og miljøutfordringer

- Kulturminnenes samfunnsbetydning og samfunnsbidrag

- Forvaltningsmodeller og virkemiddelbruk

- De fysiske kulturminnene

For utdypning av de konkrete behovene knyttet til hvert tema, se Riksantikvarens hjemmesider.

Les mer her.

Søknadsfrist: 15. mars 2017.

Published Mar. 6, 2017 2:53 PM - Last modified Mar. 6, 2017 2:53 PM