Siste dag / The last day

To uker har gått veldig fort.

Two weeks have passed very fast.

Av/by Juliet Baines og/and Lisa-Maria Schaaf

For English, please scroll down.

 

I går kveld sa vi farvel til Gunnar Heydenreich som ordnet i stand et herlig leirbål for oss. Vi fikk også se stjerneskudd på nattehimmelen over Fredriksten festning.

 

Etter en lang og utmattende dag på torsdag var sidevingegruppen ferdig med behandling og montering av sidevinge 001, og benyttet fredagen til å pakke og rydde sammen verktøy og materialer i lokalet. Det ble også arbeidet med konserveringsrapportene hvor vi dokumenterer alt arbeidet vi har gjort.

 

De to andre gruppene hadde fortsatt litt praktisk arbeid som gjensto. Den over seks meter lange soffitten ble båret ned fra scenen, halvveis ut gjennom inngangsdøren i lagerlokalet, og tilbake i den spesialbygde kassen den skal oppbevares i frem til neste sommerskole.

 

Bakteppegruppen fortsatt med konsolideringsarbeidet til siste minutt, men klokken tre var det på tide å si farvel til teaterkulissene. Vi kunne ikke annet enn å bli litt emosjonelle over å måtte forlate den gamle, stemningsfulle «Skogen».

 

Vi gjorde det / We made it

Odd foran den temporære kassen han bygde/ Odd in front of the temporary storage crate he build

English:

Yesterday evening, we said good-bye to Gunnar Heydenreich who prepared a lovely bonfire for us. We got the chance to see many shooting stars in the sky over the fortress, and made many wishes.

The sidewing group had a long and exhausting day on Thursday, on which they finished the treatment and mounting of sidewing 001.  Friday was spent tidying up all the tools and materials in the storage space, leaving it nice and tidy. Time was also spent on writing the conservation reports in which we document all our work that we do to the objects.  

The other two groups still had some practical work to do. The over six meter long cloudbearer was carried off stage, half-way out the front door and back into the specially built storage crate. This way  the object  is safely stored, until the next summer school.

The backdrop group continued consolidating until the last minute, but at 3 o’clock it was time to say good-bye to the theatre sceneries. We couldn’t help it: we got a bit emotional.

 

By Douwtje L van der Meulen
Published Aug. 14, 2015 7:51 PM - Last modified Mar. 18, 2016 12:57 PM