You can do it!

Tiden flyr og den første uken er ved sin ende. Scene kulissene blir gjort klar for en ny fremtid og vi, konservatorene, blir tatt med tilbake i tid på denne regnfylte dagen.

Time flies, the end of the first week is a fact. As the stage parts are getting ready for a new future, we, the conservators, are dragged back in time on this rainy day.

Av Vanessa

Fredagen begynte med regn og torden. Morgenen ble brukt til å fortsette arbeidet på scene kulissene. Det blir gjort fremskritt på alle tre gruppene: sidevingene blir renset med tørre midler, malingen blir konsolidert og skader blir kartlagt (se bilder).

Etter lunsj arbeidet alle sammen for å forberede til åpen dag. På søndag vil vi åpne arbeidsplassen for offentligheten. De kan spørre oss spørsmål om konserverings prosjektet og få en sjanse til å se en konservator i arbeid. Det kommer til å bli gøy, så hvis du er i Halden eller i området er du velkommen!

Half fem arrangerte Douwtje en omvisning på Rød Herregård. Det er et vakkert hus bygd i siste halvdel av 17 hundretallet. Bygningen inneholder en stor samling av våpen, utstoppede dyr, porselen og bøker. Rød Herregård viser virkelig Haldens rike historie.

Det kommer ikke til å bli oppdateringer på bloggen i helgen, men vi kommer tilbake på mandag!

 

Ja vi kan konsolidere/ Yes, we can consolidate

En smakebit av Haldens historisk overklasse på Rød Herregård/ A taste of Haldens historical upper class at Rød Herregård

Friday started of with thunder and rain. The morning was used to work on the stage parts. Progress is being made by all three groups: side wings get dry cleaned, paint is consolidated and mappings are being made (see pictures).

After lunch everybody worked together to prepare for the open day. On Sunday we will open the work floor to the public. They can ask questions about the conservation project and get a chance to see a conservator at work. It is going to be fun, so if you are in Halden or in the area, please feel welcome!!

At half past four Douwtje arranged a tour at Rød Herregård. It is a beautifully preserved house built in the second half of the 18th century. The building owns a large collection of weapons, stuffed animals, porcelain and books. Rød Herregård really shows the rich history of Halden.

We won´t be posting any blogs this weekend but we will be back on Monday.

By Douwtje L van der Meulen
Published Aug. 9, 2015 9:47 AM - Last modified Mar. 18, 2016 1:07 PM